Belastingdienst introduceert programma zeer vermogende personen

Bron: Rijksoverheid

De Belastingdienst gaat de komende jaren meer aandacht schenken aan zeer vermogende Nederlanders. Mede naar aanleiding van de aanbeveling van de OESO om meer gerichte aandacht te besteden aan zeer vermogende belastingplichtigen, heeft de Belastingdienst een programma zeer vermogende personen (programma ZVP) in het leven geroepen. Dit staat in de zestiende halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

quote 500 rijke nederlanders

Programma ZVP

Zeer vermogende particulieren werden voorheen niet als aparte doelgroep beschouwd door de Belastingdienst. Het programma ZVP is in het leven geroepen om te onderzoeken hoe de fiscale behandeling van de ZVP het best kan worden vormgegeven en hoe de Belastingdienst dat kan organiseren. In aansluiting op de binnen de OESO gehanteerde definities en (inter)nationale publicaties richt het programma zich op in Nederland belastingplichtige particulieren met een vermogen van € 25 miljoen of meer.

Implementatie

Het is de bedoeling dat zeer vermogende personen een individuele klantbehandeling krijgen. De Belastingdienst werkt in dat geval vanuit een gestructureerd beeld over de financiële positie van de zeer vermogende persoon. Ook krijgt de vermogende particulier een vast aanspreekpunt. Op deze manier wordt de uitvoering van de verschillende belastingwetten op een geïntegreerde wijze vorm gegeven.

Om het toezicht vorm te geven betrekt de Belastingdienst de doelgroep nauw bij de plannen. Daarom krijgen de behandelaars bijscholing. In november 2015 is een grote groep adviseurs van de doelgroep ZVP uitgenodigd om hen te informeren over de voornemens van de Belastingdienst. Ook kunnen de adviseurs op deze manier hun input geven. De NOB heeft zich positief uitgelaten over dit initiatief.

Het programma eindigt in 2016. In de loop van volgend jaar zal er vervolgens een definitieve beslissing worden genomen over de invulling ervan voor de toekomst.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
braamhaar
LIJKT MIJ DUIDELIJK IN STRIJD MET GELIJKHEIDBEGINSEL
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug