Belastingdienst gaat samenwerken met internetondernemers

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst gaat samenwerken met internetondernemers, bijvoorbeeld bij verhuur via Airbnb. Van de week werd al duidelijk dat de dienst moeite heeft met het grijze gebied tussen hobbyist en ondernemer. Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit van aangiften en het toezicht te verbeteren.

Niet altijd duidelijk

De fiscale gevolgen van handel via internet zijn niet altijd even duidelijk en sterk afhankelijk van individuele omstandigheden. Bij de verhuur van de eigen woning speelt bijvoorbeeld mee of de verhuurder ondernemer of particulier is. Ook de bezettingsgraad en de vraag in welk belastingtarief de verhuurder valt, speelt een rol in de belastingheffing.

Gegevensuitwisseling

De Belastingdienst gaat verder inzetten op uitwisselen van gegevens met verhuurplatforms en andere belanghebbenden zoals gemeenten. Deze gegevensuitwisseling moet er uiteindelijk toe leiden dat de Belastingdienst over voldoende informatie beschikt om de inkomsten uit verhuur op te nemen in de vooraf ingevulde aangifte.

terug