Belastingdienst gaat bezwaren tegen crisisheffing afhandelen

Bron: Belastingdienst

Werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de zogeheten ‘crisisheffing’, kunnen binnenkort uitspraak op hun bezwaar verwachten. Nu het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de bezwaren tegen de crisisheffing ongegrond heeft verklaard, gaat de fiscus alle aangehouden bezwaren afhandelen.

Massaal bezwaar

Werkgevers moesten in 2013 en 2014 verplicht de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) betalen over de lonen van werknemers die in het voorgaande kalenderjaren hoger waren dan € 150.000. Tegen deze maatregel tekenden werkgevers massaal bezwaar aan en velen tekenden een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. In deze overeenkomst stond dat zij zich aansloten bij de aangespannen proefprocedures en dat de uitspraken in deze procedures leidend zullen zijn voor de beslissing op het bezwaar.

Proefprocedures

De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat de crisisheffing niet in strijd was met het Europese recht. Maar de Belastingdienst besloot omtrent de bezwaren van werkgevers die een vaststellingsovereenkomst hadden getekend, pas uitspraak op bezwaar te doen nadat het EHRM uitspraak had gedaan in de proefprocedures.

Afgewezen

In december 2017 deed het EHRM uitspraak in deze proefprocedures, waarbij de bezwaren werden afgewezen. Volgens het Europese hof is de crisisheffing niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel en ook niet met het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom.

Brief

Omdat de bezwaren in proefprocedures nu door de hoogste rechters zijn beoordeeld en afgewezen, gaat de Belastingdienst alle bezwaren afhandelen. Wie bezwaar heeft gemaakt tegen de crisisheffing en vervolgens een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten, krijgt binnenkort een brief van de fiscus over de afhandeling van het bezwaar.

terug