Belastingdienst: Is de administratie van uw cliënten gereed voor de WKR?

 

De werkkostenregeling is voor iedere werkgever verplicht vanaf 1 januari 2015. En er zijn enkele veranderingen vanaf januari 2015. De Belastingdienst waarschuwt intermediairs op haar website: “Zijn de administraties van uw cliënten gereed voor de werkkostenregeling 2015?”

“De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit kan betekenen dat de administratie van uw cliënten vanaf 2015 moet zijn aangepast,” aldus de Belastingdienst.

Wijzigingen

Per 1 januari 2015 verandert de werkkostenregeling op de volgende 6 punten:

  • Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 1,2% van uw totale fiscale loon.
  • Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
  • Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
  • Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.
  • U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.
  • U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.

Zie meer informatie op de site van de Belastingdienst of het Themadossier Werkkostenregeling op FiscaalTotaal

terug