Belastingdienst: 530 brieven met verzoek om uitstel van indienen aangifte niet beantwoord

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in september 530 brieven niet beantwoord. In die brieven vroegen belastingplichtigen om uitstel van aangifte. Het gaat om uitstel van aangifte voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en ‘niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi)’. De dienst heeft de fout niet op tijd ontdekt.

Belastingdienst brief

Aanmaningen

Inmiddels is in een aantal gevallen een aanmaning verstuurd, terwijl de belastingplichtige niet wist dat hij geen uitstel kreeg. Daarnaast heeft de dienst inmiddels een aantal aangiften ontvangen. Daarom heeft het alsnog versturen van de niet verzonden brieven geen nut meer.

Wat nu?

Per niet verzonden brief kijkt de Belastingdienst welke actie noodzakelijk is. Als dat nog nodig is ontvangt de belastingplichtige van de Belastingdienst een brief over de ontstane situatie, en wat de dienst van de burger verwacht. Tot dan hoeft de belastingplichtige niets te doen.

terug