Belasting op vermogen vergroot het verschil tussen arm en rijk

Bron: FD

In de meeste ontwikkelde economieën dragen de bestaande belastingen op eigendom bij aan het groeiende verschil tussen arm en rijk. De organisatie van geïndustrialiseerde landen Oeso denkt dat deze trend kan en moet worden gekeerd, dat schrijft het FD.

Vermogen vs inkomen

De Oeso publiceerde vorige week twee onderzoeken die inspelen op de discussie over inkomens- en vermogensongelijkheid. Volgens de meeste economen zijn die verschillen de afgelopen twee decennia toegenomen. Onder andere binnen de 32 landen die zijn aangesloten bij de Parijse denktank van ontwikkelde economieën. De ongelijkheid in vermogen is groter dan in inkomen.

Spaartegoeden

Volgens de Oeso kunnen belastingen op kapitaal de vermogensongelijkheid verkleinen. Maar op dit moment gebeurt het tegenovergestelde, aldus het rapport Taxation of Household Savings: verschillen in fiscale behandeling van te onderscheiden spaarvormen verdiepen de kloof tussen arme en rijke huishoudens.

Zo belasten veel landen banktegoeden zwaarder dan geld dat is belegd in effecten. Mensen met lage inkomens hebben hun appeltje voor de dorst vaker op een bankrekening staan, terwijl degenen die beter in de slappe was zitten het geld dat zij over hebben eerder in obligaties en aandelen steken. Naast het fiscale voordeel renderen deze beleggingen met een hoger risico gemiddeld genomen ook nog eens beter dan spaartegoeden bij de bank, aldus het FD.

terug