Belaste huur in de btw

Bron: PwC

Het recht op aftrek van de btw krijgt voor de gemeenten een ruimere werking.

Verhuur

In principe is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Er kan echter geopteerd worden voor btw-belaste huur als de huurder de btw op de huurpenningen voor minstens 90% kan verrekenen. Opteren is mogelijk voor de verhuur van een onroerend goed in zijn geheel, alsook voor gedeelten van een onroerend goed.

Ruimere werking

De ruimere werking ontstaat op grond van een nieuw besluit van de staatssecretaris van Financiën (nr. BLKB2013/1686M) en door een arrest van de Hoge Raad (nr. 12/02177). Gemeenten krijgen namelijk de mogelijkheid om ook een gedeelte van een onroerende zaak dat niet als een zelfstandige onroerende zaak beschouwd kan worden, belast te verhuren. De ruimte moet volgens de staatssecretaris in economisch opzicht wel zelfstandig te gebruiken zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een unit in een kantoorpand. Volgens de Hoge Raad is deze laatste eis echter niet relevant.

Optimalisatie btw-positie

Volgens PwC biedt het arrest van de Hoge Raad de mogelijkheid om ook gedeelten van verdiepingen van een stadhuis belast met btw te verhuren. Hierdoor krijgen gemeenten een ruimere recht op aftrek.

terug