Begrotingsoverschot bijna € 3 miljard

Bron: ANP en CBS

De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van € 2,9 miljard. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het overschot betreft 0,4% van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was er nog een tekort van 2,1%.

Schuldquote

De zogenoemde schuldquote van de overheid daalt sinds 2015 en kwam eind 2016 uit op 62,3% van het bbp. De overheid behaalde voor het laatst een overschot in 2008. Het jaar daarop volgde door het uitbreken van de financiële crisis een tekort van 5,4%. Van €33,5 miljard tekort in 2009 ging de overheid naar €2,9 miljard overschot in 2016, constateerde het statistiekbureau.

Opbrengsten uit belasting

Volgens het CBS bedroegen de inkomsten van de Nederlandse overheid vorig jaar € 307 miljard, een stijging van meer dan € 14 miljard ten opzichte van 2015. Hogere belasting- en premieopbrengsten van € 17 miljard waren hiervoor verantwoordelijk. De belasting- en premiedruk kwam hierdoor uit op de recordstand van 38,7%. De inkomsten uit loon- en inkomstenbelasting en sociale premies namen met een kleine € 7 miljard toe. De ontvangsten uit de btw en de vennootschapsbelasting waren respectievelijk  bijna 4 en bijna € 5 miljard hoger. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting namen met een derde toe. Economische groei werkt veelal vertraagd door in de vennootschapsbelasting doordat verliezen uit eerdere jaren verrekend kunnen worden met belastbare winst uit een ander jaar. Wanneer deze verliesvoorraad is opgedroogd, kan de vennootschapsbelasting ineens rap toenemen zoals in afgelopen jaar. Lagere aardgasbaten hadden juist een negatief effect van € 3 miljard op de inkomsten van de overheid.

Uitgaven omlaag

De overheidsuitgaven gingen vorig jaar met bijna € 3 miljard omlaag tot ruim € 304 miljard. Het statistiekbureau merkte daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna € 4 miljard lager waren. Daarvan is € 3 miljard eenmalig als gevolg van een korting (met terugwerkende kracht) op deze afdrachten. De rentelasten namen af met bijna € 1 miljard. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.

Europese norm

De staatsschuld stond eind vorig jaar op € 434 miljard, een afname met € 7 miljard ten opzichte van een jaar eerder. Met een schuld van iets meer dan 62% van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60% van het bbp. De cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd, zullen ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd.

Verrast

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is ‘verrast’ door het overschot dat provincies, gemeenten en waterschappen vorig jaar op hun begroting hebben laten zien. Eerder meldde Dijsselbloem dat hij verwachtte zo’n 200 miljoen euro over te houden. Omdat de lagere overheden hun cijfers rechtstreeks aanleveren bij het CBS, had hij geen overzicht op het overschot van de hele overheid. Het overschot wordt gebruikt om de staatsschuld verder naar beneden te brengen, zei Dijsselbloem vrijdag. Het is volgens hem belangrijk dat een nieuw kabinet daarmee doorgaat omdat de open Nederlandse economie kwetsbaar is voor internationale crises. ‘Dat is een minimale voorwaarde voor de komende jaren.’

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Lama Geldermalsen
Op Prinsjesdag was de begroting 2016 nog 262 miljard aan uitgaven, die blijken nu ineens 304 miljard te zijn .Een overschrijding van maar zo'n 16 %. In 2015 waren de uitgaven zelfs 307 miljard tegen een begroting van 260 miljard. Wat heet dan nog begroten en van welk normaal mens mag nog verwacht worden dat hij in staat is te bevatten dat het veel te veel uitgeven (de werkelijkheid) zal leiden tot een overschot in de begroting. (de wenselijkheid) ?
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug