Begrotingsafspraken 2014 met D66, ChristenUnie en SGP

Bron: ANP

De nieuwe afspraken over de begroting van 2014 bieden nog meer zekerheid dat Nederland voldoet aan de Europese begrotingsafspraken. Een vergroening van de belastingen verlaagt de lasten op arbeid. “De begroting staat als een huis”, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vrijdag in een toelichting op het begrotingsakkoord tussen kabinet, coalitiepartijen en de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP.

Meer lastenverlichting

“Hier staat een tevreden minister van Financiën. Deze afspraken bieden zekerheid, dat is belangrijk voor de economie en de huishoudens.” Hij erkende dat in samenspraak met de oppositie duidelijk andere keuzes zijn gemaakt dan in de begroting die hij zelf op Prinsjesdag indiende. Die zijn voor het kabinet “goed verdedigbaar” omdat ze meer banen opleveren, goed zijn voor de koopkracht van mensen, extra geld opleveren voor onderwijs en het prille herstel van de economie niet belemmeren.

Structurele besparing van 6 miljard

De uitkomst van de gesprekken leidt tot draagvlak voor afzonderlijke begrotingen, het Belastingplan 2014, een solide financieel beleid en een voortvarende uitvoering van het sociaal akkoord. De begrotingsafspraken, waarmee een structurele besparing van 6 miljard euro wordt bereikt, bevatten in vergelijking met de Miljoenennota per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. Tegelijkertijd vindt een vergroening van de belastingen plaats waardoor de lasten op arbeid worden verlaagd. Ook daalt de marginale druk met behoud van een evenwichtige inkomensverdeling.

Intensiveringen zijn voorzien op terreinen als onderwijs en innovatie en er is inkomensondersteuning voor gezinnen met kinderen. Om dit mogelijk te maken zal de prijsbijstelling in 2014 worden ingehouden en zal binnen de sociale zekerheid en zorg aanvullend worden omgebogen.

Ontslagrecht versoepeling al in 2015

De ambities op het terrein van de werkgelegenheid blijken ook uit de afspraken die partijen hebben gemaakt rond de uitvoering van het sociaal akkoord. Voor 2014 wordt de inspanning verdubbeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen in de marktsector. Sectorplannen worden zoveel mogelijk ingezet voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. De verplichting voor bedrijven om een half procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen komt al 2015 in beeld.

Zelfstandigenaftrek

Daarnaast zullen de maatregelen rond de verbetering van de positie van flexwerkers en stroomlijning van het ontslagrecht met een half jaar worden versneld. Vanaf 2015 moet een werkloze al een baan onder zijn niveau accepteren. De voorgenomen bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is niet alleen voor zzp-ers, maar voor alle eenmanszaken en v.o.f.’s, van de baan.

Binnen de WW-hervorming zal de verbreding van het begrip passende arbeid en de inkomstenverrekening ook een half jaar eerder worden ingevoerd. Deze en andere aanpassingen dragen eraan bij dat mensen eerder aan het werk komen en werken altijd loont. Doelstelling is dat de maatregelen er toe bijdragen dat de ambitie uit het Regeerakkoord wordt overtroffen en in totaal zal leiden tot 0,8 procent meer structurele werkgelegenheid ofwel ruim 50 duizend banen op termijn.

Verlening lage btw

De lage btw op onderhoud blijft tot eind 2014. Oorspronkelijk zou de 6% btw per 1 maart volgend jaar beëindigd worden.

Verlagingen box 1 en 2

Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 verlaagd om op korte termijn de bestedingen te stimuleren. Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. Tegenover de box 2 korting voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) staat een structurele lastenverzwaring vanaf 2015. Vanaf dat jaar gaat de korting die dga’s zichzelf oop hun salaris geven omlaag. Nu geldt minimaal € 43.000 salaris en meer als het zogeheten gebruikelijk loon (wat iemand in loondienst zou krijgen voor dat werk) hoger is. In dat laatste geval geldt nu een korting van 30%, die korting gaat omlaag.

Teruggedraaide bezuinigingen

 • De bezuinigingen op de kinderbijslag worden teruggedraaid.
 • De aangekondigde ingreep in de Algemene nabestaandenwet gaat niet door.

Investeringen

 • Het onderwijs krijgt 650 miljoen euro extra.
 • Schoolboeken worden vanaf 2015 weer gratis (250 miljoen euro)
 • De publieke omroep krijgt in 2016 en 2017 50 miljoen euro extra, waardoor de eerder aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro wordt afgezwakt.
 • Defensie krijgt er in 2014 50 miljoen euro bij en vanaf 2015 90 miljoen euro.
 • Er komt vanaf 2015 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor regionale werkgelegenheid. Daardoor kunnen kazernes in Assen en Ermelo openblijven, evenals tbs-kliniek Veldzicht.

Lastenverzwaringen

 • De belasting bij de aankoop van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) gaat omhoog door een strengere milieugrens
 • Drinkwater wordt duurder doordat de belasting op leidingwater omhoog gaat
 • Er komt weer een belastingheffing op afval storten
 • Werkenden tussen de 61 en 64 jaar raken hun werkbonus kwijt.

Politieke rust

Premier Mark Rutte vindt het belangrijk dat bij het beginnend economisch herstel nu een “zekere politieke rust” wordt bereikt en er steun komt voor voorstellen die nodig zijn om Nederland verder naar het economisch herstel te brengen.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug