Beantwoording Kamervragen over tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Bron: Rijksoverheid / PwC

Het kabinet verwacht dat als gevolg van de tijdelijke verlaging van het ab-tarief over dividenduitkeringen tot € 250.000 in 2014, er € 8 miljard extra dividenduitkeringen zullen worden gedaan. De verlaging van het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting geldt alleen in 2014. Verder geldt in 2014 en 2015 een BPM-vrijstelling voor auto’s met een uitstoot van minder 50g/km.

Weekers

Schriftelijke antwoorden

Dit blijkt uit de schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Weekers van Financiën op vragen van de Tweede Kamerfracties naar aanleiding van de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 (33 752). In deze wijzigingsnota zijn de fiscale afspraken uit het begrotingsakkoord 2014 opgenomen.

Weekers gaat verder in op vragen die zijn gesteld over de volgende onderwerpen:

Verhoging waterleidingbelasting

De verhoging van het tarief van € 0,165 per m3 kan voor bedrijven in de chemie en staal, leiden tot een hogere heffing. Er wordt geen overgangsregeling getroffen voor het vervallen van de maximumgrens van 300 m3 water.

Commissie van Dijkhuizen

Voor 1 april 2014 zal het kabinet reageren op het rapport van de Commissie van Dijkhuizen. Dit rapport heeft betrekking op verschillende voorstellen met betrekking tot de herziening van de Wet Inkomstenbelasting.

Chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten zullen fiscaal ondersteund blijven worden. De fiscale ondersteuning wordt echter versoberd. Deze versobering gaat vanaf 1 januari 2014 in. Er zal dan geen recht op aftrek meer bestaan voor bijvoorbeeld scootmobielen en rolstoelen. Deze kosten kunnen in 2013 nog wel in aftrek worden gebracht als de kosten daadwerkelijk in 2013 zijn gemaakt.

terug