Beantwoording Kamervragen over tipgeversbeleid

 

Bij het in 2012 gestarte project Vierde categorie over tipgeversbeleid gaat het om via een tipgever ontvangen informatie over ongeveer 150 Nederlanders, die via een Belgische constructie geld hebben overgemaakt naar een Zwitserse vennootschap, die vervolgens zorg zou dragen voor belegging.

Aangifte

Deze informatie is door de Belastingdienst in behandeling genomen en gebleken is dat de meeste betrokken belastingplichtigen hierover aangifte hebben gedaan. Dit heeft staatssecretaris Wiebes geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA).

Wiebes geeft in zijn antwoorden voorts aan dat het fiscale beleid voor tipgevers is weergegeven in de brief van de toenmalige staatssecretaris van Financiën van 2 februari 2010 (nr. DGB/2009/6548U) en dat dat beleid nog steeds van kracht is.

Geen bijzondere richtlijnen

Er gelden geen bijzondere interne richtlijnen ter zake. Als een tip binnenkomt, wordt een afweging gemaakt op basis van de in genoemde brief vermelde criteria en wordt de beslissing over het al dan niet maken van afspraken met een tipgever uiteindelijk door de Staatssecretaris genomen of namens de Staatssecretaris door de Directeur-generaal Belastingdienst. Voor het Team Criminele Inlichtingen (TCI) (voorheen: Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE)) van de FIOD gelden andere regels. Dit team is gelet op het zuiver strafrechtelijke karakter van de werkzaamheden gehouden aan de Regeling bijzondere opsporingsgelden van het ministerie van Veiligheid en Justitie, aldus Wiebes.

Download:

“Bijlage bij beantwoording Kamervragen over fiscale tip- en toongelden” (PDF)

terug