Beantwoording Kamervragen met betrekking tot de meldplicht van accountants

Bron: Rijksoverheid

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de meldplicht van accountants.

Geheimhoudingsplicht

De geheimhouding van accountants is geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en – tot 1 januari 2014 – in de Verordening gedragscode voor accountants (VGC).

In de VGC is een geheimhoudingsplicht opgenomen om geen vertrouwelijke informatie buiten de accountantspraktijk bekend te maken, tenzij de accountant is gemachtigd tot bekendmaking over te gaan of op grond van een wettelijk voorschrift dan wel beroepshalve daartoe een recht of plicht bestaat.

Voldoende aanknopingspunten

De zaak die ten grondslag ligt aan de uitspraak draait om een veehouder die zijn accountant ten onrechte voor € 2,2 miljoen aan omzetbelasting liet terugvragen bij de Belastingdienst.

De minister schrijft dat de bestaande wet- en regelgeving voldoende aanknopingspunten bied voor de meldplicht van accountants bij fraude.

terug