‘Banenambitie niet gehaald in belastingplan’

Bron: ANP

De belastingplannen van het kabinet leveren ten hoogste 65.000 nieuwe banen op. Een reëlere verwachting is 35.000 tot 40.000 extra banen. Die getallen zijn woensdagavond gedeeld in het overleg tussen de regeringscoalitie en de leiders van vijf oppositiepartijen. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover op de website van De Telegraaf.

Achteruit

Toen het kabinet vorig jaar aankondigde het belastingstelsel te willen herzien, werd nog de ambitie uitgesproken dat die op de langere termijn voor 100.000 nieuwe banen zou zorgen. Dat aantal wordt dus zoals het er nu uitziet bij lange na niet gehaald. Dat zou komen door nieuwe berekeningen van de kabinetsplannen en de opties die worden voorgelegd aan de oppositie.

Het banendoel van vorig jaar wordt onder meer niet gehaald door de keuze voor bepaalde maatregelen. Het aantal extra banen kan worden opgeschroefd, maar dan zouden mensen er in koopkracht op achteruitgaan. Dat wil het kabinet niet.

Pakketten

Het eerste pakket lastenverlichting van 5 miljard euro, dat het kabinet sowieso gaat doorvoeren, leidt volgens de berekeningen in eerste instantie tot 40.000 nieuwe banen. Het effect zakt daarna een beetje in, waardoor 5.000 banen verloren gaan.

De kans dat het veel daarboven uit komt is niet groot. Het tweede pakket – met onder meer de btw-verhoging – levert nauwelijks extra banen op. Het kabinet wil dit alleen doorvoeren als er genoeg steun is bij de oppositie.

Het derde pakket – 5 miljard euro korten op het gemeentefonds en dat geld inzetten voor extra werkgelegenheid – levert wel extra banen op, maar het lijkt erop dat hier onvoldoende steun voor is bij de oppositiepartijen.

terug