Autobrief II: toeslag voor voertuigen zonder roetfilter

Bron: MinFin

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II.

De nieuwe Autobrief schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken.

Afschaffen stimuleringsbeleid

Het stimuleringsbeleid voor zuinig rijden uit de periode vanaf 2008 is inmiddels grotendeels overbodig geworden door de opkomst van Europees bronbeleid. Het huidige systeem van autobelastingen is daardoor nu nodeloos complex, met veel marktverstoring als gevolg. Ook leveren de autobelastingen geen efficiënte bijdrage meer aan een schoner en zuiniger wagenpark en zorgen ze voor instabiele belastinginkomsten. De aanschafbelasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020.

Bijtelling elektrische auto’s

Emissieloos rijden wordt gestimuleerd door de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% te houden. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling naar 22%.

Generieke MRB verlaging van 2% en toeslag voor voertuigen zonder roetfilter

De motorrijtuigenbelasting (MRB) daalt met 2% in 2017 voor alle personenvoertuigen. Alleen voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen introduceert het kabinet vanaf 2019 een toeslag in de MRB. Bij dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelvoertuigen gaat het dan om voertuigen met een fijnstofuitstoot meer dan 5 mg/km. Het betreft met name personenvoertuigen zonder af-fabriekroetfilter die voor 2005 in het verkeer zijn gekomen.

Bestelvoertuigen

Bij bestelvoertuigen gaat het bovendien uitsluitend om voertuigen van 12 jaar en ouder. Dit extra criterium voor bestelvoertuigen is nodig, omdat anders bij aanvang van de toeslag een te grote groep hiermee in aanraking komt. Voor dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelvoertuigen van particulieren wordt een toeslag op de MRB geheven van 15% van de MRB inclusief provinciale opcenten. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilogram betekent dat een verhoging van € 225 per jaar. Het gaat op dit moment om circa 400.000 personenauto’s. Ook voor dieselbestelvoertuigen van ondernemers wordt een toeslag van 15% op de MRB geheven. Die verhoging komt voor een gemiddelde bestelauto van een ondernemer uit op € 62 per jaar. De opbrengst bedraagt structureel enkele miljoenen en blijft binnen het autodomein.

terug