Asscher: VAR-wuo zorgverleners problematisch

Bron: Rijksoverheid

In de zorg speelt momenteel het probleem dat een aantal zorgverleners geen VAR-wuo meer kunnen krijgen en daardoor hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamerfracties van PvdA, PVV, D66 en SP hierover afzonderlijk vragen hebben gesteld aan minister Asscher (SZW), staatssecretaris Wiebes (Financiën) en aan staatssecretaris van Rijn (VWS).

Asscher antwoordt mede namens zijn collega’s het volgende. Naar de mening van de Belastingdienst en het UWV voldoet in het algemeen de arbeidsrelatie tussen de individuele zorgverlener en de toegelaten instelling/zorgaanbieder, die op grond van een contract met het zorgkantoor AWBZ-thuiszorg in natura levert, aan de criteria van de dienstbetrekking uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 leidt dit ook fiscaal tot een dienstbetrekking en tot een inhoudingsplicht voor de instelling/zorgaanbieder.

Standpunt

Asscher geeft verder aan dat de Belastingdienst en het UWV dit standpunt al geruime tijd naar de zorgbranche uitdragen, ook na een poging in 2008 om het, via een convenant samen met de branche, VWS en UWV, voor instellingen mogelijk te maken om te werken met zzp’ers. Na deze poging zijn zorginstellingen, op een aantal na, in de loop der tijd overgegaan tot het (weer) in dienst nemen van de zorgverleners.

Volgens Asscher is er geen sprake van een wijziging in de regelgeving, maar een samenloop van de kabinetsdoelstelling om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Naar aanleiding hiervan heeft de Belastingdienst eind 2013 bij circa 257 zorgverleners de VAR- WUO’s herzien in een VAR-Loon.

VAR-webmodule

Verder schrijft Asscher dat de Belastingdienst er nog steeds aan werkt om de VAR-webmodule op 1 januari 2015 operationeel te hebben. Hij geeft in zijn antwoorden aan dat de samenwerking met de zzp-belangenorganisaties recent is hervat. De zzp-organisaties hebben zorgen over de kwalificatie door de module. Zo vrezen zij dat de module, die beter in overeenstemming zal zijn met wet en jurisprudentie, ten onrechte niet tot een VAR-WUO zal leiden. De introductie van een medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever zal volgens de belangenorganisaties er tevens toe leiden dat vaker meer dan één VAR moet worden aangevraagd. Dit laatste is overigens juist en ook beoogd, schrijft Asscher.

Schijnzelfstandigheid

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen en zowel opdrachtgever als opdrachtnemer rechtszekerheid te bieden over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie, kan het noodzakelijk zijn om meer dan één VAR aan te vragen. Dit is evenwel niet anders dan nu het geval is. Ook na inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de internetmodule maakt de Belastingdienst graag gebruik van de input van belanghebbenden zoals de zzp-organisaties om de module te optimaliseren, aldus Asscher.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Avatar
[…] 8 april 2014 – In de zorg speelt momenteel het probleem dat een aantal zorgverleners geen VAR-wuo meer kunnen krijgen en daardoor hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen. Dit heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamerfracties van PvdA, PVV, D66 en SP hierover afzonderlijk vragen hebben gesteld aan minister Asscher (SZW), staatssecretaris Wiebes (Financiën) en aan staatssecretaris van Rijn (VWS). Asscher antwoordt mede namens zijn collega’s het volgende. Naar de mening van de Belastingdienst en het UWV voldoet in het algemeen de arbeidsrelatie tussen de individuele zorgverlener en de toegelaten instelling/zorgaanbieder, die op grond van een contract met het zorgkantoor AWBZ-thuiszorg in natura levert, aan de criteria van de dienstbetrekking uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 leidt dit ook fiscaal tot een dienstbetrekking en tot een inhoudingsplicht voor de instelling/zorgaanbieder. Lees het hele bericht. […]
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug