Asscher weerspreekt zomaar koppelen gegevens

 

Bij zoeken naar fraude zal de overheid volgens Minister Asscher niet zomaar gegevens van burgers koppelen. Dit zegt de Minister in reactie op een bericht in de Volkskrant waarin staat dat een systeen gericht naar data en patroonherkenning gaat zoeken.

Het nieuwe Systeem Risico Indicatie (SyRI) gebruikt technieken die ook door inlichtingendiensten worden ingezet. Het kabinet hoopt op die manier te kunnen voorspellen welke belastingbetaler in de gaten moet worden gehouden voor mogelijke fraude.

Het systeem moet het voor gemeenten en overheidsinstanties makkelijker maken fraudeurs op te sporen. Onder andere gegevens over boetes, huisvestingsgegevens, fiscale en subsidiegegevens worden hiervoor gekoppeld.

Negatief advies

De vernieuwde Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen werd vorig jaar zonder stemming van de Tweede Kamer aangenomen. Zowel het CBP als de Raad van State hebben negatief geadviseerd over het systeem.

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, vindt dat er met het systeem ‘onvoldoende gericht informatie van allerlei mensen aan elkaar wordt gekoppeld’. “Dat is in strijd met internationale wet- en regelgeving.” De voorzitter noemt de inzet van SyRI dan ook disproportioneel en zelfs ‘gevaarwekkend’.

Europese richtlijnen

Of de werkwijze voldoet aan Europese richtlijnen is nog maar de vraag. De CPB-voorzitter verwijst naar een recente uitspraak van het Europese Hof van Jusititie. Waarin het vrij en ongericht verzamelen en opslaan van digitale verkeersgegevens zoals internet en telefonie, onrechtmatig bevonden.

Onlangs vond al een discussie plaats over wat de uitspraak betekent voor de bewaarplicht verkeersgegevens. Volgens Kohnstamm zou die net als SyRi ingetrokken moeten worden. “Dit is ook weer zo’n ongerichte, niet proportionele koppeling van gegevens.”

Minister Asscher

Het kabinet heeft volgens Minister Asscher de kritische adviezen van de Raad van State en het CBP niet naast zich neergelegd. Die zouden juist geleid hebben tot een aantal grote wijzigingen.

“Bij dit soort gevoelige onderwerpen is het extra belangrijk de feiten juist te presenteren”, reageert Asscher. “Gegevens worden niet zomaar gekoppeld, maar in het kader van de aanpak van fraude onder strikte voorwaarden en onder toezicht van de Inspectie SZW gedeeld. Er zijn strenge voorschriften over het tijdig vernietigen van data.”

terug