Antwoorden vragen over geschiktheidstoets commissarissen accountantsorganisaties

Bron: Rijksoverheid

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de geschiktheidstoets commissarissen accountantsorganisaties.

De minister waardeert het dat een aantal accountantsorganisaties al bezig is met het instellen van een extern toezichthoudend orgaan, vooruitlopend op de wettelijke verplichting. Hij acht het van belang dat de door de AFM uit te voeren geschiktheidstoets kwalitatief goed en zorgvuldig geschiedt.

Het pas uitvoeren van de geschiktheidstoets in 2016 zou volgens Aukje de Vries (VVD) niet stroken met de wens voor kortetermijnmaatregelen om de kwaliteit te verbeteren van het intern toezicht bij accountantskantoren. In reactie hierop verwijst de Minister naar de aanbevelingen in het rapport “In het publiek belang” van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants om al voor 2016 een toezichthoudend orgaan in te stellen.

terug