Antwoorden op Kamervragen over belastingdeal oud-politiekorpschef

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft schriftelijk de Kamervragen van Mulder (PVV) beantwoord over het bericht dat er met oud-politiekorpschef Welten een uitzonderlijke belastingdeal is gesloten. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Belastingdeal

Naar schatting hoeft Welten, voormalig korpschef van Amsterdam, nu voor €130.000 geen loon- of inkomstenbelasting te betalen. Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat het ministerie er fiscaal advies over inwon en er toestemming voor vroeg aan de Belastingdienst Rotterdam.

Kamervragen

Naar aanleiding van de openbaarmaking heeft Kamerlid Mulder vragen gesteld: ‘Klopt het dat oud-korpschef Welten over circa €130.000 geen loon- en inkomstenbelasting hoeft te betalen? Zo ja, wat houdt deze belastingdeal in? Hoeveel belastinginkomsten loopt de Staat hierdoor mis? Bent u bereid het geformuleerde advies openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?’

Antwoorden

Snel is kort met zijn antwoorden: ‘Over belastingaangelegenheden van een individuele belastingplichtige kan ik gelet op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen geen mededelingen doen.’ Verder geeft hij aan dat hij en zijn ambtsvoorganger niet betrokken zijn geweest bij het maken van deze afspraken.

terug