Amsterdam maakt fout bij afvalstoffenheffing

Bron: ANP

In Amsterdam zijn 3822 huishoudens de dupe van een fout van de Dienst Belastingen van de gemeente. Ze hebben nog recht op gedeeltelijke teruggave van de afvalstoffenheffing. Het gaat in totaal om 430.000 euro. Dit schrijft wethouder Udo Kock (Financiën) in een brief aan de gemeenteraad.

Tegoed

Bij een verhuizing of overlijden krijgen burgers een evenredig deel van de afvalstoffenheffing terug. Bij de getroffen huishoudens is dat niet gebeurd, waardoor ze nog gemiddeld 110 tot 240 euro van de gemeentelijke belastingdienst tegoed hebben.

Verbetering

Ook is aan een aantal nieuwe bewoners geen afvalstoffenheffing opgelegd voor een deel van 2013, erkent Kock. De wethouder schrijft dat dit incident bevestigt dat verbeteringen in de bedrijfsvoering van de dienst noodzakelijk zijn. De dienst staat al onder verscherpt toezicht, omdat die vorig jaar blunderde bij het overmaken van de woonkostenbijdrage aan Amsterdamse minima. Die ontvingen per ongeluk 188 miljoen euro in plaats van 1,88 miljoen.

Vorige week kwam daar nog een waarschuwing van de Waarderingskamer bij, omdat de gemeente de administratie voor het vaststellen van de WOZ-waarden niet op orde heeft. De Waarderingskamer eist verbetering, anders mag Amsterdam volgend jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB) innen.

terug