Alsnog bevallingsuitkering voor zzp’er

Bron: Rechtspraak.nl en ANP

Het UWV moet een zelfstandig onderneemster die in 2005 een baby kreeg alsnog compenseren voor een uitkering die ze indertijd had moeten krijgen omdat ze tijdelijk niet kon werken. Dat bepaalde de rechtbank Midden-Nederland maandag in een zaak die is aangekaart door FNV Zelfstandigen.

VN-vrouwenverdrag

De vrouw stapte naar de rechter omdat er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering was voor vrouwelijke zelfstandigen. Dit terwijl deze regeling er in de jaren daarvoor en daarna wel was. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en de vrouw gecompenseerd moet worden.

Niet in loondienst

De vrouw kreeg in eerdere procedures geen gelijk van de rechter omdat het VN-vrouwenverdrag geen betrekking zou hebben op vrouwen die niet in loondienst werken. Vervolgens diende zij met vijf andere vrouwelijke zelfstandigen een klacht in bij het ‘Committee on the Elimination of Discrimination Against Women’ (CEDAW). Het CEDAW oordeelt dat de staat zijn verplichtingen niet is nagekomen in het kader van het VN-vrouwenverdrag.

Opnieuw aangespannen

Met dit oordeel in de hand vocht de onderneemster de zaak opnieuw aan en won ditmaal. ‘De rechtbank oordeelt dat het UWV het VN-vrouwenverdrag heeft geschonden. De vrouw zal daarom gecompenseerd moeten worden met een uitkering of een vervangende schadevergoeding.’ De rechtbank neemt mee in de beoordeling dat de wetgever een voor vrouwelijke zelfstandigen gunstige voorziening heeft afgeschaft en na vier jaar – ter bescherming van moeder en kind – weer heeft ingevoerd. De wetgever is daarmee teruggekomen op zijn eerdere wetswijziging, zonder daarbij een regeling te treffen voor de vrouwelijke zelfstandige die door zwangerschap en bevalling niet heeft kunnen werken tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008.

Reacties

FNV Zelfstandigen is blij met de uitspraak. ‘Hiermee ligt de weg open voor alle vrouwen die in deze periode bevallen zijn om alsnog een uitkering aan te vragen en ik spoor ze dan ook aan om dit te doen’, aldus directeur Josien van Breda. ‘Ik ben superblij dat er nu eindelijk gerechtigheid komt voor ons lid en alle andere vrouwen in dezelfde positie.’ Koepelorganisatie ZZP Nederland is ook verheugd over de uitspraak. ‘Er was sprake van een stuk onrecht’, aldus een woordvoerder. ‘Vier jaar lang was er geen uitkering voor deze vrouwen, terwijl het daarvoor en daarna wel was geregeld. Ik kan me voorstellen dat meer vrouwen een beroep op deze uitspraak kunnen doen, maar daar zijn nog geen uitspraken over te doen. We volgen deze zaak op de voet.’

terug