Akkoord over hoge naheffingen EU

 

De Europese ministers van Financiën hebben vrijdag tijdens de Ecofin-raad in Brussel overeenstemming bereikt over een oplossing voor de hoge naheffingen bij de afdrachten aan de Europese Unie.

Grotere openheid

De Europese Commissie erkent dat de gang van zaken bij de totstandkoming van de recente naheffingen zeer ongelukkig was. Onder de EU-lidstaten is brede steun voor de noodzaak van grotere openheid over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten. Daarnaast heeft de Commissie een diepgravende evaluatie toegezegd om een herhaling van deze gang van zaken te voorkomen.

Betalingsregeling

De Commissie is verder bereid op verzoek van de raad van ministers te werken aan een flexibele betalingsregeling voor de naheffingen waarbij uiterlijk 1 september 2015 de laatste betaling plaatsvindt.

Uitzonderlijke situatie

Minister Dijsselbloem: “Dit is onder de gegeven omstandigheden een voor Nederland acceptabele afspraak. We verwachten nu meer openheid en zullen met de cijfers in de hand kijken hoe deze naheffing tot stand is gekomen.” Onder de aanname dat de cijfers en berekeningen correct zijn, zal Nederland de naheffing betalen. “De mogelijkheid van flexibele betaling is een belangrijk politiek signaal. Hiermee wordt bevestigd dat we met een zeer uitzonderlijke situatie te maken hebben, die in de toekomst moet worden voorkomen”, aldus Dijsselbloem.

terug