AFM beperking geen belemmering voor financiële start-ups

Bron: Rijksoverheid

De AFM stelt geen minimum- of maximumeis aan de omvang van financiële start-ups. Hiermee verandert er niets aan de beleidsregel van de AFM. Dit blijkt uit de maandag gepubliceerde antwoordbrief op Kamervragen door minister Dijsselbloem van Financiën.

AFM

AFM beperking

Dijsselbloem stuurt deze reactie in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Wouter Koolmees over de beperking die de AFM oplegt aan startende financiële ondernemingen. Deze beperking houdt in dat de toezichthouder deze ondernemingen verbiedt meer dan zes medewerkers in dienst te nemen. Opheldering werd gevraagd naar aanleiding van de kwestie met start-up Monefy. De AFM stond Monefy uitbreinding van personeel pas toe, als de oprichters meer dan een jaar ervaring opgedaan hebben. De twee oprichters met jarenlange ervaring, waaronder Peter Verhaar, telden volgens de AFM niet als voldoende compensatie voor de twee oprichters zonder ervaring.

Versoepeling eis

De toezichthouder benadrukt het belang van een bestuur met voldoende ervaring en kennis. Volgens de Beleidsregel geschiktheid 2012 moeten beleidsbepalers beschikken over leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding. Deze eis kan te restrictief uitpakken voor een kleine onderneming. Dijsselbloem meldt daarom dat ervoor is gekozen minder strenge eisen te stellen aan kleine ondernemingen die uit maximaal zes personen bestaan. Deze versoepeling van de eis van twee naar één jaar opgedane ervaring door een beleidsbepaler zal iets schelen. Ook hoeft de betreffende persoon niet aan te tonen dat hij inderdaad over leidinggevende vaardigheden in een hiërarchische verhouding beschikt.

Individuele gevallen

Dijsselbloem vervolgt: ‘De AFM kan in individuele gevallen afwijken van de Beleidsregel geschiktheid 2012 indien de toepassing daarvan onevenredige gevolgen zou hebben voor belanghebbenden wegens bijzondere omstandigheden, en die gevolgen niet in verhouding staan tot de met het beleid te dienen doelen.’ Een voorbeeld van deze situatie blijft echter uit in de antwoordbrief.

Geen belemmering

De minister ziet geen reden om de beleidsregel aan te passen, aangezien de AFM in individuele gevallen kan afwijken van gestelde eisen. De beleidsregel dient volgens Dijsselbloem twee doelen: de financiële belangen van consumenten waarborgen en nieuwe toetreders in een kleine setting ervaring laten opdoen. Dijsselbloem deelt daarom de bedenkingen van Koolmees niet dat de AFM beperking de groei van startende onderneming belemmert.

terug