Accountantskantoren minst vaak failliet

Bron: ABN AMRO

Accountantskantoren en rechtskundige dienstverleners hebben de minste kans op faillissementen. Dat blijkt uit het ABN AMRO-rapport Zakelijke dienstverlening-Faillissementen. Daar tegenover staan de uitzendbureaus die het meest gevoelig zijn voor de fluctuerende economie en de grootste kans hebben op een faillissement.

Niveau van voor de recessie

Het aantal faillissementen in de zakelijke dienstverlening neemt al zes kwartalen op rij af. Sinds 2008 zijn er meer bedrijven gekomen in de sector. Om toch een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren is de faillissementsgraad gesteld op het aantal faillissementen per 1.000 bedrijven. De daling van de faillissementsgraad zet sinds het eerste kwartaal van 2014 door. In het tweede kwartaal van 2015 gingen er op jaarbasis 3,4 bedrijven op de 1.000 failliet. Dat is iets meer dan de 3,3 in het derde kwartaal van 2008. Hiermee komen de cijfers weer in de buurt van het niveau voor de recessie.

Accountantskantoren

Het beste uit de bus komen de accountantskantoren en rechtskundige dienstverleners, onder meer advocaten, notarissen en gerechts-deurwaarders. Zij hebben een faillissementsgraad tussen de 1 en 2,5. Bij de organisatie-adviesbureaus is een trendmatige daling zichtbaar in de afgelopen vijfenhalf jaar. De faillissementsgraad nam af van ongeveer 4 in het eerste kwartaal van 2010 naar 2,2 in het tweede kwartaal van 2015. Daarmee komen de organisatieadviesbureaus in de buurt van de accountantskantoren en de rechtskundige dienstverleners.

Meeste faillissementen

De faillissementsgraad bij uitzendbureaus is veel hoger dan bij andere branches. In deze branche schommelde het aantal failliete bedrijven tussen de 30 en 45 per 1.000 bedrijven. Genoemde oorzaak is de sterke conjunctuurgevoeligheid van de branche en de daaraan verbonden hoge beweeglijkheid van de vraag naar uitzendkrachten. In economisch mindere tijden neemt de vraag naar uitzendkrachten af. Bij een onvoldoende buffer gaan er veel uitzendbureaus failliet.

Verwachting

ABN AMRO verwacht dat de daling van de faillissementsgraad in de zakelijke dienstverlening verder doorzet. Ze gaan er vanuit dat in het derde kwartaal van dit jaar in de buurt van de 3,0 komt.

terug