Accijnsverhoging op bier kost overheid geld

Bron: ANP

Deze week heeft het ministerie van Financiën de ramingen opbrengsten accijnzen naar de Tweede Kamer gestuurd. De recente ramingen laten zien dat door de 10% accijnsverhoging op bier in 2013, naar verwachting 24 miljoen euro meer aan accijns is opgehaald dan in 2012. De overheid ging in het Begrotingsakkoord 2013 echter uit van een extra opbrengst van 39 miljoen euro.

Daarbij maakte zij de kanttekening dat door grenseffecten de opbrengsten lager zouden kunnen uitvallen. De 15 miljoen euro aan lagere opbrengsten impliceren een daling in de Nederlandse biermarkt van ruim 3%. Daardoor is het verlies aan BTW inkomsten hoger dan de extra accijnsinkomsten.

Daadwerkelijke kosten nog hoger

De daadwerkelijke kosten van de bieraccijnsverhoging zullen zelfs nog hoger zijn, aangezien een marktdaling leidt tot verlies aan directe en indirecte werkgelegenheid. Onderzoek van de Brewers of Europe (2013) laat zien dat de directe en indirecte werkgelegenheid van 2008 tot 2012 – na de 30% bieraccijnsverhoging in 2009 – met 14,7% is gedaald. Ook de accijnsverhoging in 2013 zal naar verwachting zorgen voor substantieel banenverlies. Door dit banenverlies loopt de overheid onder meer sociale premies en inkomstenbelasting mis.

terug