ABP verlaagt pensioenpremie

Bron: Nu/ANP

Pensioenfonds ABP verlaagt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2015 met 2 procent. De feitelijke premie daalt van 21,6 procent naar 19,6 procent. Dat heeft het ABP-bestuur donderdag besloten.

Minimale dekkingsgraad

De feitelijke premie daalt van 21,6 procent naar 19,6 procent. Dat heeft het ABP-bestuur donderdag besloten.

De pensioenen worden volgend jaar niet geïndexeerd, aangezien de dekkingsgraad daar geen ruimte voor geeft.

De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, stond per 31 oktober op 102,3 procent. Fondsen worden als gezond beschouwd wanneer ze een minimale dekkingsgraad van circa 105 procent hebben.

1 procent

Gepensioneerden hoeven niet te vrezen dat hun pension wordt gekort. Omdat de sector in 2015 te maken krijgt met nieuwe regels is er sprake van een overgangsjaar.

ABP, het bedrijfstakpensioenfonds voor overheids- en onderwijsinstellingen, heeft 2,8 miljoen deelnemers.

Voor premiebetalende deelnemers betekent de premieverlaging, de veranderde grondslag waarover premie wordt geheven en de nieuwe verdeling tussen werkgevers en werknemers, dat ze ongeveer 1 procent van het salaris minder aan pensioenpremie betalen. In koopkrachttermen levert dat grofweg 1 procent op.

terug