Aantal werklozen in december gestegen

Bron: ANP

De werkloosheid is in december weer gestegen, nadat deze in de drie voorgaande maanden vrijwel onveranderd was gebleven. In de laatste maand van het vorig jaar kwamen er 12.000 werklozen bij. Daarmee kwam het totaal aantal werklozen in Nederland uit op 642.000. Dat is 8,1 procent van de beroepsbevolking. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

stijgende lijn

Ten opzichte van begin 2014 waren er in december 26.000 minder werklozen. In de eerste maanden van het vorig jaar liep de werkloosheid snel op, maar vervolgens was er van mei tot en met augustus een scherpe daling. Afgelopen najaar nam het arbeidsaanbod toe.

Arbeidsaanbod blijft gelijk

Meer mensen die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking begaven zich op de arbeidsmarkt. Een deel van hen vond niet direct een baan.

Door het toegenomen aanbod stabiliseerde de werkloosheid en bleef die vier maanden op rij hangen op 8,0 procent van de beroepsbevolking. Dat de werkloosheid in december weer toenam tot 8,1 procent van de beroepsbevolking komt doordat het arbeidsaanbod gelijk bleef, terwijl aan de andere kant de werkzame beroepsbevolking in omvang afnam, aldus het CBS.

Jeugdwerkloosheid afgenomen

De jeugdwerkloosheid nam in december iets af. In totaal zaten 112.000 jongeren werkloos thuis tegen 114.000 in november. De stijging van de werkloosheid kwam in december volledig voor rekening van mensen van 25 jaar en ouder.

Volgens cijfers van uitkeringsinstantie UWV nam het aantal WW-uitkeringen in december met 16.000 toe tot 441.000, een fractie hoger dan een jaar geleden.

Lage werkloosheid Nederland

Internationaal gezien is de werkloosheid in Nederland relatief laag. Volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) kwam deze in december uit op 6,7 procent tegen 6,5 procent in november. In de eurozone ligt dit percentage op rond de 11,5 en in de Europese Unie als geheel op 10. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland.

terug