Aanscherping toezicht op levensverzekeraars

Bron: Rijksoverheid

Door de invoering van een nieuw, risicogewogen solvabiliteitscriterium wordt het toezicht op grote en middelgrote aanbieders van levensverzekeringen aangescherpt. Hiermee wordt getoetst hoe de financiële positie van een verzekeraar eruit zou zien na bijvoorbeeld een eventuele aandelen-, vastgoed-, of renteschok. De nieuwe regeling, die op 1 januari 2014 van kracht moet worden, staat de komende vijf weken open voor consultatie.

Effectief toezicht houden

Het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC), stelt de Nederlandsche Bank (DNB) beter dan voorheen in staat om effectief toezicht te houden en tijdig en meer risicogeoriënteerd te interveniëren als dat nodig is. Aan de hand van het TSC wordt mede bepaald of een levensverzekeraar een verklaring van geen bezwaar nodig heeft voordat hij dividend mag uitkeren. De solvabiliteitseisen zelf blijven onveranderd.

Europees Solvency II-richtlijn

Minister van Financiën Dijsselbloem heeft samen met DNB besloten tot deze aanscherping van het toezicht op aanbieders van levensverzekeringen. Nederland anticipeert hiermee op de nieuwe Europese Solvency II-richtlijn, waarvan de invoering vertraagd is.

AMvB

De algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het TSC introduceert, is in de zomer opgesteld en geconsulteerd en zal eind dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad. Ter consultatie wordt nu de bijbehorende ministeriële regeling voorgelegd. In deze regeling is uitgewerkt hoe de levensverzekeraar het theoretisch solvabiliteitscriterium uitrekent. Inwerkingtreding van de regeling staat gepland voor 1 januari 2014.

Download:

“Brief internetconsultatie regeling theoretisch solvabiliteitscriterium”

terug