Aanpassing waarderingsstelsel landbouwgrond

 

Het is niet toegestaan om landbouwgrond jaarlijks te waarderen op basis van de WEVAB (Waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming). Dit is de uitkomst van een proefprocedure waarin de Hoge Raad op 10 juli uitspraak heeft gedaan.

Volgens de Hoge Raad is de jaarlijkse waardering van landbouwgrond op WEVAB geen goed koopmansgebruik, omdat het in strijd is met de landbouwvrijstelling. De proefprocedure moest duidelijkheid brengen over welke waarderingsstelsels van landbouwgrond in overeenstemming zijn met goed koopmansgebruik.

Regeling

Sinds 2011 zijn in vaststellingsovereenkomsten tussen Belastingdienst en fiscaal dienstverleners de geschilpunten, de verschillende waarderingsstelsels en de gevolgen vastgelegd. De geïnteresseerden in de regeling konden hun voorlopige keuze voor een wijziging van het waarderingsstelsel via de fiscaal dienstverlener kenbaar maken. Aanmelden vond sindsdien plaats onder voorwaarde dat men aansloot bij de uitkomst van de proefprocedure. Deze voorlopige keuze is niet doorgevoerd in de fiscale jaarstukken en aangiften.

Verdere afhandeling

De fiscaal dienstverlener die tussen 2011 en nu via de overeenkomst de namen van de geïnteresseerden in de regeling aan de Belastingdienst heeft doorgegeven, hoeft geen stappen meer te ondernemen. De voorlopige keuze is immers nooit doorgevoerd, aldus de Belastingdienst. Door de uitspraak is het niet toegestaan om jaarlijks landbouwgrond te waarderen op basis van WEVAB.

terug