Aanmerkelijk belang en uw voorlopige aanslag 2014

Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 is het tarief voor het inkomen uit aanmerkelijk belang gewijzigd. Over een bedrag tot en met € 250.000 betaalt u 22% inkomstenbelasting. Deze wijziging is niet opgenomen in uw voorlopige aanslag 2014. Hierin is uitgegaan van 25%.

Hoe wijzigt u de voorlopige aanslag?

De Belastingdienst past de berekening niet aan, wilt u de juiste berekening over uw inkomen uit aanmerkelijk belang tot en met € 250.000, dan geeft u 22/25e deel aan. Het inkomen uit uw aanmerkelijk belang boven de  € 250.000 geeft u volledig aan.

Deze berekeningsmethode zal binnenkort in een beleidsbesluit worden goedgekeurd, aldus de Belastingdienst op haar website.

In Elsevier CAS is de juiste berekening gemaakt, maar de Belastingdienst heeft de oude berekening toegepast bij de VA.  In de definitieve aanslag wordt dit uiteraart gecorrigeerd.

terug