Aankondiging twee publicaties van Algemene Rekenkamer op 2 september

Bron: ANP

De Algemene Rekenkamer brengt effecten van verschillende bezuinigingsmaatregelen van het kabinet in kaart. Op dinsdag 2 september 2014 om 17.00 uur publiceren zij twee onderzoeken in deze reeks: Verhoging tarief assurantiebelasting en Versobering van de heffingskorting groen beleggen.

Besparen

Het is een onderzoek naar de budgettaire en maatschappelijke effecten van beide maatregelen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de bezuinigingspakketten die optellen tot lagere overheidsuitgaven van € 51 miljard in 2017.

De versobering van de fiscale behandeling van particulieren met groene beleggingen is al in 2010 aangekondigd. De rijksoverheid zou door deze maatregel in 2011 € 22 miljoen besparen en in 2012 € 45 miljoen. In het onderzoek is nagegaan of deze beoogde besparingen gehaald zijn en is in kaart gebracht wat de maatschappelijke effecten zijn.

Rapportage

De rapportage over de verhoging assurantiebelastingtarief beschrijft de effecten over de jaren 2011 tot en met 2013 van deze kabinetsmaatregel. Verhogen van deze belasting zou de schatkist over deze periode ruim € 1,6 miljard extra moeten opleveren. Ook bij deze maatregel brengt de Algemene Rekenkamer in kaart wat de maatschappelijke effecten zijn.

In beide rapportages is de bestuurlijke reactie van de minister van Financiën, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu respectievelijk van Economische Zaken, op de bevindingen van deze onderzoeken samengevat opgenomen. De integrale reacties zijn terug te lezen op www.rekenkamer.nl. Daar zijn ook achtergronddocumenten over beide onderzoeken te vinden.

De Algemene Rekenkamer geeft op 2 september 2014 persberichten uit bij beide rapportages. Samen met de rapportages, achtergronddocumenten en bestuurlijke reacties is deze informatie vanaf 17.00 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

terug