Aanbiedingsbrief reactie op advies Actal over Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de reactie op het advies van Actal en de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL).

Voordelen

Dit vloeit voort uit het voornemen om een alternatief voor de BGL te introduceren. Daarnaast een afschrift van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en van het naar aanleiding daarvan opgestelde nader rapport.

De Staatssecretaris schrijft blij te zijn dat Actal van mening is dat dit alternatief voordelen biedt ten opzichte van zowel het eerdere voorstel voor de BGL als de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) doordat hiermee de administratieve lasten worden verlaagd en per sector meer duidelijkheid kan worden geboden over de wijze waarop de overheid een arbeidsrelatie kwalificeert.

Handhavingsproces

Daarentegen verbaast Wiebes zich over de vraagtekens die Actal plaatst bij de proportionaliteit van de voorgestelde maatregel. Hoe een vermindering van administratieve lasten mogelijk disproportioneel zou zijn, is hem onduidelijk. Het is voor de Belastingdienst vrijwel onuitvoerbaar om de huidige wetgeving te handhaven. Ongeacht de precieze aantallen van gevallen waarin de wet op dit moment niet wordt nageleefd, is een verbeterd handhavingsproces toch niet gauw disproportioneel te noemen?

 

terug