4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

Bron: Belastingdienst

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. De toevoegingen en verbeteringen in deze 4e nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het ‘Handboek Loonheffingen 2018’.

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave heeft de Belastingdienst 3 onderwerpen toegevoegd:

  • Lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik
  • Afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer
  • Bedragen lage-inkomensvoordeel 2018

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018 zijn daardoor verplaatst van punt 20 naar punt 23.

Verbeteringen

Verder heeft de Belastingdienst een aantal onderwerpen verbeterd en uitgebreid, waaronder:

  • Bij punt 1.1 is de tekst van de 1e 2 alinea’s onder ‘Per werknemer krijgt u maar 1 loonkostenvoordeel uitbetaald’ herschreven en samengevoegd tot 1 alinea.
  • Bij punt 1.3 is de 2e alinea onder ‘Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?’ uitgebreid.

Tot slot:

  • Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2018’.
  • Overal zijn de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2018 verschijnt.
  • Er zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
terug