2e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In de 2e uitgave zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd en zijn enkele bestaande onderwerpen aangepast.

Nieuw

In de 2e uitgave heeft de Belastingdienst 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18):

 • Alleenstaande-ouderenkorting geldt ook voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • Overgang van overheidswerkgever gelijkgesteld met overgang ‘gewone’ werkgever voor gedifferentieerde premie Whk
 • Berekening jaarloon pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen wijzigt
 • Fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen wordt afgeschaft
 • Aandelenoptierechten voor werknemers van innovatieve starters (start ups) minder belast
 • Nieuwe cao-code 727 vervangt aantal bestaande cao-codes
 • Beperkte groep werkgevers kan binnen 3 jaar opnieuw eigenrisicodrager voor de WGA worden

Onderwerpen

In de nieuwsbrief vindt u verder informatie over de volgende onderwerpen:

 • Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen
 • Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV
 • Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel
 • Premiekortingen verdwijnen
 • Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
 • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
 • Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar
 • Werkbonus vervalt
 • Veranderingen risicopremiegroep grafische sector
 • Veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
terug