2017 was uitstekend jaar voor pensioenfondsen

Bron: ANP

De Nederlandse pensioenfondsen hebben het in 2017 uitstekend gedaan. Uit cijfers van onderzoeksbureau Aon blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is gestegen van 102 naar 108%. Dit kwam vooral door de oplopende koersen op de aandelenbeurzen.

Dekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad geeft aan in welke mate de pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met een gemiddelde van 108% zijn de pensioenfondsen nog niet helemaal gezond, maar wel op de goede weg.

Dekkingstekort

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is bij beslissingen over kortingen en indexatie, is in 2017 gestegen van 98 naar 106%. Dit is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%. Volgens Aon is de verwachting dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort.

Minder pensioenfondsen

Het aantal pensioenfondsen is in het afgelopen jaar snel gedaald. Door consolidatie zijn er nog ongeveer tweehonderd fondsen over. Aon verwacht dat er uiteindelijk ongeveer honderd grote pensioenfondsen overblijven.

terug