18 accountants naar tuchtrechter wegens ernstige tekortkomingen

 

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft accountants van 18 kantoren voor de tuchtrechter gedaagd wegens tekortschietende kwaliteit. Het gaat om kleinere kantoren, waaronder eenmanszaken. Zij werken voornamelijk voor mkb-bedrijven.

Ernstige tekortkomingen

Bij vier kantoren kwamen bij een eerste toetsing zulke ernstige tekortkomingen aan het licht dat NBA besloot af te zien van een herkansing in de vorm van een tweede toetsing en meteen naar de tuchtrechter te stappen. De 14 andere kantoren voldeden bij herkansing nog steeds niet aan de gestelde kwaliteitseisen.

NBA controle

NBA controleerde vorig jaar in totaal 231 bij haar aangesloten kantoren. Van de 199 die voor het eerst werden getoetst, scoorden er 114 een voldoende. 81 kantoren haalden een onvoldoende. Zij moeten een verbetertraject doorlopen, waarna hertoetsing volgt.

In 2013 ondergingen in totaal 32 bedrijven zo’n hertoetsing, waarvan 14 opnieuw door de mand vielen en zich derhalve moeten verantwoorden bij de tuchtrechter. Die kan bijvoorbeeld besluiten om een (tijdelijk) beroepsverbod op te leggen.

Onvoldoende ondanks vergunning

NBA mag voortaan op basis van een convenant met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook accountantskantoren toetsen die een AFM-vergunning hebben en deed dat vorig jaar het eerst. Van de 10 kantoren scoorden 7 een onvoldoende.

Kantoren met zo’n vergunning mogen wettelijk verplichte controles uitvoeren van bijvoorbeeld jaarrekeningen, bij bedrijven en instellingen van een bepaalde omvang. Accountantskantoren die wettelijke controles verrichten voor organisaties van openbaar belang (OOB’s), zoals beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen, toetst AFM zelf.

Sector opschonen

NBA-voorzitter Huub Wieleman over de resultaten van de toetsingsronde 2013: ,,De uitkomsten stemmen nog niet vrolijk, maar we zien wel dat het toezicht werkt. De sector wordt daarmee steeds verder opgeschoond.”

terug