Loon Programma

Actueel en betrouwbaar

  • Professioneel loonaangifte- en berekeningsprogramma voor adviseurs, loonadministrateurs en werkgevers in alle bedrijfssectoren voor (anonieme) werknemers.
  • Koppeling met FiscaalTotaal voor achtergrond informatieLoon Programma 2018

Het Loon Programma bevat onder andere:

 

  • Elektronische verzending van maand-, vierweken-, halfjaar- en jaaraangiften via Elektronische Communicatie Module (ECM)
  • Loonberekening volgens alle tabellen
  • Specificeert af te dragen premies en werkgeverslasten
  • Pro forma berekeningen inclusief werkgeverslasten
  • Loonstaten en verzamelloonstaten
  • Elektronisch indienen van pensioen aangifte naar Syntrus Achmea

Onze aangiftesoftware wordt al jaren geprezen om de duidelijke opbouw en het intuïtieve gebruikersgemak. Met de betrouwbare programma's verwerkt u snel en efficiënt de aangiften van uw cliënten.

Bestel direct