Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Wat zijn vrije vergoedingen en verstrekkingen?

Vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn zaken die u (deels) onbelast kunt vergoeden of geven aan uw werknemer. Vergoeden geschiedt op basis van een declaratie, verstrekken daarentegen is iets dat door u is aangeschaft en dat u overhandigt aan de werknemer. De werknemer wordt dan eigenaar van die zaak. Een voorbeeld van vergoeden is: een werknemer koopt op weg naar een klant een broodje en een kop koffie. Hij declareert die kosten en betaalt ze. Een voorbeeld van verstrekken is: u koopt een broodje en geeft dit aan de werknemer voor onderweg. Hoewel het effect is beide situaties gelijk is, namelijk de werknemer kan een broodje onderweg eten, is het onderscheid van belang. Bij de werkkostenregeling wordt dat onderscheid nog belangrijker.

Kan ik alles vergoeden en verstrekken?

In principe wel, echter het kan zijn dat het dan fiscaal niet onbelast kan zijn. Aan vergoedingen en verstrekkingen zijn voorwaarden verbonden. Zo moet het altijd iets met de dienstbetrekking (zakelijk) te maken hebben. Privévoordelen voor de werknemer zijn meestal loon. Toch zijn er wel een aantal mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Van belang is dan ook om de situatie in uw bedrijf en de werkzaamheden van uw bedrijf zo goed mogelijk te beschrijven opdat er goed inzicht is in de eventuele mogelijkheden.

Is er nog iets dat ik moet weten?

Ja, de regels onder de werkkostenregeling zijn anders. Met ingang van 2015 bent u in ieder geval verplicht de werkkostenregeling uit te voeren.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen