Staking van een IB-onderneming

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Staking van uw IB-onderneming

U bent van plan uw onderneming te beëindigen. Dat is voor de Belastingdienst aanleiding om met u tot een finale afrekening te komen. U hebt van jaar tot jaar al belasting betaald over de winst. Nu u uw bedrijf gaat beëindigen, volgt er nog een eindheffing waarbij alle winst die nog niet eerder is belast, alsnog wordt belast. U moet dan denken aan de meerwaarde in een pand of in de voorraden. Die meerwaarde wordt zichtbaar omdat u de bedrijfsmiddelen verkoopt. Als u de bedrijfsmiddelen niet verkoopt, moet u over de meerwaarde in principe toch afrekenen omdat u ze verplicht naar uw privévermogen moet overbrengen.

De fiscale gevolgen van de bedrijfsbeëindiging maken wij inzichtelijk met een voorbeeld van de berekening van de eindafrekening (de zogenoemde stakingswinst).

Berekening van de stakingswinst

Een schematische berekening ziet er als volgt uit:

1. Overdrachtsprijs …………
Minus: 2. Saldo van de bezittingen en schulden volgens de eindbalans …………
Stille reserves en goodwill …………
Plus:  
4. Vrijval eventuele oudedagsreserve …………
5. Vrijval eventuele kostenegalisatiereserve …………
6. Vrijval eventuele herinvesteringsreserve …………
Plus: 7. Desinvesteringsbijtelling …………
8. Stakingswinst …………
Minus: 9. Stakingsaftrek …………
10. Belastbare stakingwinst …………

De stakingswinst is inkomen dat in box 1 wordt belast. Box 1 kent drie tarieven:

  • 36,55% (bij een box 1-inkomen t/m € 20.142);
  • 40,85% (van € 20.143 t/m € 68.507); en
  • 51,95% over het meerdere.

Gaat het om een groot bedrag dan is het bedrag grotendeels belast tegen afgerond 52%.

Verder bent u premie Zorgverzekeringwet verschuldigd. De premie 2018 is voor zelfstandigen 5,65% over het inkomen (tot een maximum van € 54.614 per jaar) en wordt door u op aangifte betaald.

Verschuiven van de belastingclaim naar de toekomst

Er zijn regelingen die het mogelijk maken om belastingheffing uit te stellen naar de toekomst. Of u daarvoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Oudedagsvoorziening

Als er in verband met de bedrijfsbeëindiging geld vrijkomt dat ingezet wordt als oudedagsvoorziening, zijn er regelingen die dat fiscaal faciliteren. U kunt geld afstorten bij een verzekeraar of een bank waartegenover u een recht op periodieke (maandelijkse of jaarlijkse) uitkeringen ontvangt. Het bedrag van de inleg is nu (tot een bepaald maximum) aftrekbaar op uw inkomen in box 1 en de uitkeringen zijn in de toekomst (om het tijdstip waarop ze worden uitgekeerd) belast. Naast het voordeel dat u belastingbetaling uitstelt naar de toekomst kan er een tariefvoordeel zijn: immers, in plaats van 52%-tarief kan het zijn dat u in de jaren na de bedrijfsbeëindiging in een lager, wellicht het laagste tariefschijf valt. Zo’n oudedagvoorziening houdt ook een risico in zich, namelijk dat van vooroverlijden. Dit is een risico dat u op enigerlei wijze moet afdekken.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal