MOSS-regeling

Bron: Redactie FiscaalTotaal

MOSS-regeling voor buitenlandse btw

Btw en diensten

Sinds 2015 wordt bij het verlenen van digitale diensten aan particulieren voor de btw uitgegaan van heffing in de lidstaat van de afnemer. Onder digitale diensten vallen telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Volgens het reguliere btw-systeem zou u als leverancier aan afnemers in verschillende lidstaten in al die lidstaten aangifte moeten doen omdat u daar als verkoper btw verschuldigd bent. U zou dan kennis moeten hebben van de tarieven en van de wijze waarop aangifte moet worden gedaan in andere lidstaten. In de praktijk brengt dit enige complexiteit mee. Teneinde deze complexiteit weg te nemen, is de MOSS-regeling in het leven geroepen. Deze regeling is niet verplicht; u kunt er dus als btw-ondernemer voor opteren. Hiervoor moet een verzoek worden gedaan ter registratie. Maakt u liever geen gebruik van deze regeling, dan moet u in alle lidstaten waar uw afnemers wonen, zich registreren, aangifte doen en btw betalen.

In het kader van de ‘digital single market’ strategy van de Europese Unie en de positieve ervaringen met de Mini One Stop Shop-regeling, zijn er plannen van de Europese Commissie om een ‘One Stop Shop’ te introduceren voor onlinehandelsdiensten. De plannen zien met name op nieuwe regels waardoor bedrijven die online goederen verkopen, gemakkelijker al hun btw-verplichtingen in de EU op één plaats kunnen nakomen, en op vereenvoudiging van de btw-regels voor start-ups en micro-ondernemingen die online verkopen. Ook zijn er maatregelen om btw-fraude van buiten de EU tegen te gaan. Zie ook: Ecofin 7 november 2017: oriëntatie btw e-commerce-pakket.

MOSS-regeling

Via de MOSS-regeling is het mogelijk om ervoor te kiezen dat in Nederland btw-aangifte wordt gedaan voor de belasting die eigenlijk in andere landen moet worden betaald. Dit brengt een grote lastenverlichting mee voor ondernemers in Nederland die internationaal diensten verrichten. Nederland splitst de hier betaalde btw uit naar de lidstaten waarin btw is verschuldigd, via een beveiligde portal. Let wel op dat de btw-aangiften voor de MOSS-regeling naast de nationale btw-aangiften moeten worden gedaan.

Diensten onder de MOSS-regeling

Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten, de zogeheten digitale diensten, vallen onder de MOSS-regeling. Bij telecommunicatiediensten kan worden gedacht aan diensten die worden verricht in het kader van telefonie, sms, toegang tot het internet en voicemail. Dit kan ruim uitgelegd worden. Ook telefoondiensten via het internet zoals Skype, vallen hieronder. Bij omroepdiensten kan worden gedacht aan diensten die worden verricht in het kader van radio- en televisieprogramma’s. Wanneer radio- en televisieprogramma’s via het internet beluisterd of bekeken worden (streaming), wordt dit ook gezien als het verrichten van omroepdiensten. Bij elektronische diensten kan worden gedacht aan diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend. Kenmerkend is dat deze diensten veelal geautomatiseerd zijn en nauwelijks menselijk ingrijpen vereisen. Denk hierbij aan onlinedagbladen, het downloaden van software of onlinespelen.

Registratie en betaling

Om gebruik te kunnen maken van de MOSS-regeling dient u zich eerst te registreren. Als u zich in Nederland wilt registreren, moet u hier de hoofdvestiging van uw onderneming hebben. Hier wordt de btw aangegeven die u in andere lidstaten bent verschuldigd en hier betaalt u de verschuldigde btw die via een portal bij de betreffende buitenlandse belastingdiensten terechtkomt.

De MOSS-regeling houdt ook rekening met belastingplichtigen die niet in Europa zijn gevestigd, maar toch gebruik willen maken van deze regeling. Zij kunnen zich registreren voor de niet-EU-regeling. Voor de registratie moet u enige gegevens elektronisch verstrekken.

Heeft uw onderneming een vaste inrichting in andere lidstaten of bent u onderdeel van een fiscale eenheid, dan kan ook onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de MOSS-regeling.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal