Kostenvergoedingen

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Vaste kostenvergoeding

Wat is een vaste kostenvergoeding?

Het komt veelvuldig voor dat werknemers kosten maken ten behoeve van hun werkzaamheden. Deze kosten kunnen ze declareren, maar als de kosten regelmatig voorkomen is het ook mogelijk een vast (gemiddeld) bedrag per maand te betalen. Een vaste kostenvergoeding scheelt meestal veel administratieve rompslomp.

Wat zijn de nadelen?

In de loop der jaren is de Belastingdienst (de wetgever en de jurisprudentie) steeds strenger gaan letten op vaste kostenvergoedingen. De voorwaarden zijn aangescherpt. Zo moet de kostenvergoeding naar aard en veronderstelde omvang zijn onderbouwd. Dat betekent dat de vergoeding moet wordt verdeeld in diverse kostensoorten en per kostensoort de hoogte van het bedrag moet worden vastgesteld. Op verzoek van de Belastingdienst moet een kostenonderzoek plaatsvinden. Als op basis van dat kostenonderzoek blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten lager liggen, dan is er sprake van een bovenmatige kostenvergoeding en die is belast. Dit is ook het geval als de vergoeding niet naar aard en veronderstelde omvang is onderbouwd.

Is declareren niet veiliger?

Ja zeker. U controleert dan per bon of per declaratie, maar dan heeft u (mogelijk) wel meer administratief werk.

Is er nog iets dat ik moet weten?

Ja, de regels onder de werkkostenregeling zijn nog strenger. Met ingang van 2015 bent u in ieder geval verplicht de werkkostenregeling uit te voeren.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen