Keuze rechtsvorm: eenmanszaak, maatschap, vof of cv

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Keuze rechtsvorm: eenmanszaak, maatschap, vof of cv

Wanneer bent u ondernemer?

Of u al dan niet door de fiscus als ondernemer wordt gezien, hangt af van een aantal factoren. In het verleden heeft de rechter onder meer de volgende aspecten van belang gevonden:

 • de duur en de omvang van de verrichte werkzaamheden en de omzet;
 • de winst en de winstverwachting;
 • het lopen van (ondernemers)risico;
 • de beschikbare tijd;
 • de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheden wordt gegeven;
 • het aantal opdrachtgevers.

Daarbij is zelden één specifiek element doorslaggevend. Dit hangt van meerdere factoren af.

Wat is het belang van ondernemerschap?

Het ondernemerschap in fiscale zin biedt u voordelen. U heeft recht op ondernemersfaciliteiten waarop de werknemer in loondienst of de resultaatgenieter géén recht heeft. We noemen:

 • De MKB-winstvrijstelling (14% van de winst blijft onbelast) (2017);
 • De zelfstandigenaftrek (7.280 euro) (2017);
 • De startersaftrek (2.123 euro) (2017);
 • De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • De meewerkaftrek voor partners;
 • De oudedagsreserve;
 • De investeringsaftrek.

Wie ondernemer is en minimaal 1.225 uur per jaar in zijn bedrijf werkt, heeft in principe recht op alle genoemde fiscale faciliteiten. Wie ondernemer is maar die 1.225 uur niet haalt, heeft wel recht op enkele fiscale voordeelregelingen (zoals de MKB-winstvrijstelling) maar mist de voordeelregelingen van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsvrijstelling.

Keuze rechtsvorm

U kunt uw bedrijf alleen exploiteren, maar er kunnen tal van redenen zijn om binnen een samenwerkingsverband met twee of meer ondernemers samen te werken. Redenen om een samenwerkingsverband aan te gaan kunnen zijn:

 • U wilt werkzaamheden doen waarin u goed bent, ofwel waarin u bent opgeleid en de meeste aanleg en talent voor hebt. De andere vennoot doet werkzaamheden waarin hij beter is dan u. Samen bent u sterker dan dat u ieder een eenmanszaak zou hebben;
 • U gaat een samenwerkingsverband aan met kind(eren) of werknemer(s) gericht op een toekomstige overname. Een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of cv is een prima instrument om stap voor stap de bedrijfopvolging te regelen;
 • U gaat een samenwerkingsverband aan met uw (fiscale) partner. U betaalt dan samen minder belasting dan wanneer alle winst aan een van u beiden zou worden toegerekend. De continuïteit van het bedrijf is ook beter gewaarborgd omdat u daarover in de overeenkomst van samenwerking allerlei afspraken heeft gemaakt.

Samenvattend zijn de redenen om een samenwerkingsverband aan te gaan: fiscale (belastingbesparende) redenen, bedrijfsopvolging (in fasen) en juridische redenen.

Belangrijkste verschillen wat betreft aansprakelijkheid

Eenmanszaak: u bent hoofdelijk aansprakelijk, ook met uw privévermogen. Doordat er geen is onderscheid tussen privé- en bedrijfsvermogen gaat u zelf ook failliet als het bedrijf failliet gaat.

Maatschap: u bent aansprakelijk voor schulden die u zelf bent aangegaan. Zijn ze door een andere maat aangegaan, dan is ieder van de maten voor een gelijk deel aansprakelijk.

Vof: evenals bij een eenmanszaak bent u als vennoot hoofdelijk aansprakelijkheid, ook met uw privévermogen.

Cv: de beherende vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. De commanditair vennoot (ook: stille vennoot) is geen ondernemer en is niet bevoegd tot het verrichten van beheersdaden. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het aan het in het bedrijf gestoken kapitaal plus het over de jaren hieraan toegevoegde kapitaal (winst minus opnamen), met een minimum van hetgeen bij het handelsregister van de KvK is opgegeven.

Schema

 

Eenmanszaak

Maatschap

Vof

Cv

Kenmerken

U bent aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van uw eenmanszaak. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is ook uw partner financieel aansprakelijk. Een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben.

In een maatschap beoefent u uw beroep (bijv. architect, advocaat) samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

In een vennootschap onder firma werken ondernemers samen. Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners.

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vof. Beherende vennoten hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf. Commanditaire (stille) vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Oprichting

Vormvrij

Vormvrij (voorkeur: schriftelijk/notarieel contract)

Vormvrij (voorkeur: schriftelijk/notarieel contract)

Vormvrij (voorkeur: schriftelijk/notarieel contract)

Kapitaalvereiste

Geen

Geen

Geen

Geen

Bestuur

Eigenaar

Maten

Vennoten

Beherend vennoten

Andere organen

Geen

Geen

Geen

Commanditaire vennoten

Aansprakelijkheid

Privé 100%

Privé voor gelijk deel als maatschap verplichtingen niet nakomt

Alle vennoten privé voor 100% als vof verplichtingen niet nakomt

Beherend vennoten: privé 100%. Commanditaire vennoten: beperkt aansprakelijk.

Belastingen

IB, MKB-winstvrijstelling, ondernemersaftrek (voorwaarde: urencriterium)

IB, MKB-winstvrijstelling, ondernemersaftrek (voorwaarde: urencriterium)

IB, MKB-winstvrijstelling, ondernemersaftrek (voorwaarde: urencriterium)

Beherend vennoten: IB, MKB-winstvrijstelling, ondernemersaftrek (voorwaarde: urencriterium)

Te maken afspraken

Als u gaat samenwerken met een andere ondernemer moet u zoveel mogelijk afspraken bij aanvang van de samenwerking met elkaar maken en schriftelijk vastleggen. U moet dan niet alleen denken aan de opstart van de samenwerking (wie doet wat, is waartoe bevoegd en hoe wordt de winst verdeeld) maar ook over het einde van de samenwerking (veroorzaakt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, overlijden, faillissement, onderlinge irritaties over bevoegdheden, privé-opnamen etc.).


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

 • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
 • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
 • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

  Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen