Echtscheiding

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Echtscheiding

Bij een echtscheiding is fiscaliteit niet het eerste waaraan wordt gedacht, en dat is begrijpelijk. Toch zijn er naast de emotionele, civiele en financiële gevolgen ook fiscale gevolgen die aandacht behoeven.

Partnerbegrip
Gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch partner van elkaar voor de belastingwetten. Daarnaast kan fiscaal partnerschap ontstaan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij een echtscheiding gaat het om de vraag wanneer het fiscaal partnerschap eindigt. Dit is het geval als:

– een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend; en
– de gehuwden niet meer op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Persoonsgegevens staan ingeschreven.

Eigen woning
Als (voormalige) echtgenoten die samenwoonden in een eigen woning gaan scheiden, heeft dit gevolgen voor de aftrek van de hypotheek(rente) en het eigenwoningforfait. Het is verstandig om dit uit te (laten) rekenen zodat u weet wat het voor uw portemonnee betekent.

Echtscheiding en pensioen
Bij echtscheiding ontstaan er gevolgen voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Er is een wet die de verdeling van het ouderdomspensioen opgebouwd gedurende huwelijkse periode regelt. Overigens kunnen de gevolgen van die wet bij huwelijkse voorwaarden zijn uitgesloten. Partijen kunnen daar ook in onderling overleg van afwijken. Ook ingeval een eigenbeheerpensioen is afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting, kunnen daar bij een echtscheiding nog financiële gevolgen aan kleven.

Aanmerkelijk belang
Echtgenoten die samen een aanmerkelijk belang hebben kunnen hun aanmerkelijk belang kwijtraken als ze afhankelijk zijn van elkaar voor het kwalificeren van een aanmerkelijkbelangpakket. Het niet langer aanmerkelijkbelanghouder zijn, houdt een fictieve vervreemding in op grond van de wet.

Ook als één van de ex-echtgenoten meer toebedeeld krijgt dan waar hij of zij op grond van de huwelijksgoederengemeenschap recht op heeft, is sprake van een vervreemding.

In sommige gevallen is het mogelijk om afrekening wegens fictieve vervreemding door te schuiven (overgang krachtens huwelijksvermogensrecht).

Doorschuiven van een IB-onderneming
De overgang van (een deel van) de onderneming wordt fiscaal als vervreemding aangemerkt. Vervreemding betekent afrekenen afhankelijk van de boeken van de onderneming. Er zijn regelingen die voorkómen dat er direct afgerekend dient te worden. De gevolgen zijn sterk afhankelijk van het gekozen huwelijksgoederenregime.

Schenking
Als uit het huwelijksvermogensrecht een verdeling van 50% voortvloeit voor eenieder van de uit elkaar gaande echtgenoten, maar de echtgenoten voor een andere verdeling kiezen, dan is de zogenoemde overbedeling belast met schenkbelasting. Er is wel een besluit waarin het tarief wordt gematigd.

Btw en overdrachtsbelasting-aspecten
Een vraag die gesteld moet worden bij echtscheiding is of er nog steeds sprake is van het btw-ondernemerschap en hoe het zit met de verschuldigdheid en aftrekbaarheid van de btw. Verder behoeft de ontvlechting van een man-vrouwfirma, overdracht van de onderneming en fiscale eenheid extra aandacht.

Als onroerende zaken een rol spelen bij de echtscheiding, moet ook nog op de overdrachtsbelastingaspecten gelet worden, bijvoorbeeld als de woning (voor een deel) wordt overgedragen.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal