30%-regeling

Bron: Redactie FiscaalTotaal

30%-regeling

U heeft als werkgever een werknemer uit het buitenland aangetrokken of u wilt dat binnenkort doen. Met deze overgang zijn veel extra kosten gemoeid zoals verblijfskosten. Misschien heeft u al een hogere vergoeding of een verstrekking afgesproken met de werknemer. Het is in zulke situaties verstandig om te kijken of de werknemer in aanmerking komt voor toepassing van de 30%-regeling, want u loopt het gevaar te worden belast via de eindheffing als een goede onderbouwing voor de hogere vergoeding en verstrekking ontbreekt.

Wat is de 30%-regeling?

De 30%-regeling is een belastingmaatregel waarvan ingekomen medewerkers gebruik kunnen maken als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het doel van de 30%-regeling is het aannemen van bepaalde groepen buitenlandse werknemers gemakkelijker te maken voor de Nederlandse werkgevers. Daarnaast leidt het tot een aanzienlijke administratieve lastenvermindering. Als deze regeling niet wordt toegepast, dient een werkgever alle kopieën van onderbouwingen van de extraterritoriale kosten te bewaren.

Extraterritoriale kosten

Extraterritoriale kosten zijn kosten die voornamelijk samenhangen met de uitzending of rechtstreeks aan de dienstbetrekking kunnen worden toegerekend. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen. Ook vallen hieronder kosten van dubbele huisvesting van uw werknemer en de cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor de werknemer en de gezinsleden die meekomen.

Specifieke deskundigheid

Een ingekomen werknemer moet over een specifieke deskundigheid beschikken. Dat wil zeggen dat de werknemer een deskundigheid moet hebben die niet of nauwelijks aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als de ingekomen werknemer een fiscaal loon heeft van € 37.296 of meer wordt van die specifieke deskundigheid uitgegaan. Als u werknemers aanneemt die wetenschappelijk onderzoek komen doen in Nederland, dan geldt voor hen een verlaagde inkomensnorm van € 28.350 als ze jonger zijn dan 29 jaar en een afgeronde masteropleiding hebben.

Ingekomen werknemer

De werknemer die u in dienst neemt moet meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, in het buitenland hebben gewoond om in aanmerking te komen voor deze regeling. Een nieuwe voorwaarde sinds 1 januari 2012 is dat de werknemer minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde. Dit betekent dat als de werknemer net over de grens woont op bijvoorbeeld 50 kilometer of zelfs 149 kilometer vanaf de Nederlandse grens, geen recht bestaat op toepassing van de 30%-regeling.

Ingangsmoment 30%-regeling

De datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen u en de werknemer tot stand komt, is bepalend voor het ingaan van de 30%-regeling. Dat is ook gelijk het toetsmoment voor de voorwaarden.

Overgangsrecht indien u al werknemers heeft die gebruikmaken van de 30%-regeling

Als u werknemers heeft die vóór 1 januari 2012 al gebruikmaakten van de 30%-regeling, kan het zijn dat de nieuwe voorwaarden wel of niet van toepassing zijn op uw werknemers. Als uw werknemer op 1 januari nog geen 5 jaar gebruikmaakt van de 30%-regeling, wordt na afloop van het 5e jaar dat de werknemer gebruikmaakt van de 30%-regeling getoetst of deze werknemer voldoet aan de nieuwe aangescherpte voorwaarden. Als deze niet voldoet, is toepassing van de 30%-regeling niet meer mogelijk.


naar boven

Dit document en meer vindt u in FiscaalTotaal:

  • Betrouwbare en actuele fiscale en financiële vakinformatie
  • Integraal inzicht in een groot aantal fiscale thema’s
  • Praktische ondersteuning bij uw dagelijkse werkzaamheden

    Lees verder over FiscaalTotaal


Gerelateerde nieuwsartikelen