‘Wie stelt moet bewijs leveren’

 

Bij de aankoop van een pand kan de ondernemer dit onder het ondernemingsvermogen of onder het privévermogen laten vallen. Wanneer een pand geheel tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, kan er bij staking van de onderneming niet gesteld worden dat een gedeelte van het pand onder het privévermogen valt. Indien de ondernemer dat wel stelt ligt de bewijslast bij hem en niet bij de inspecteur, zo volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (nr. 14/02141, ECLI:NL:HR:2015:557).

Feiten
Een echtpaar heeft in 1990 een pand in eigendom verworven. Het pand was juridisch niet gesplitst. Daarvoor woonden zij van 1 november 1975 tot 1 april 1980 op de bovenverdieping van dat pand. Op de benedenverdieping exploiteerde de man een drogisterij. De bovenverdieping (het woongedeelte) heeft van 1 april 1980 tot 1 april 1991 leeg gestaan. Vanaf 1 april verhuurde het echtpaar de bovenverdieping. Het volledige pand werd tot het ondernemingsvermogen gerekend. Dat geldt eveneens toen het echtpaar in 1997 een vof is aangegaan.

De onderneming is in 2008 gestaakt. Het echtpaar heeft geen stakingswinst aangegeven bij de overbrenging van de bovenverdieping naar privé. Dit heeft ertoe geleid dat de inspecteur de stakingswinst heeft verhoogd met een boekwinst op de bovenverdieping van € 137.285 voor ieder van de echtgenoten. De man stelt dat het woongedeelte ten onrechte steeds tot het ondernemingsvermogen is gerekend. Volgens hem ging het woongedeelte bij de verkrijging verplicht tot het privévermogen behoren. De inspecteur was hier niet mee eens.

Geschil
Het geschil in kwestie is of er voor de overbrenging van het woongedeelte naar het privévermogen stakingswinst moet worden genomen. Hof Den Haag oordeelde (nr. 13/00505, ECLI:NL:GHDHA:2014:1772) dat dat niet het geval is. De inspecteur was er namelijk niet in geslaagd bewijs te leveren dat de aankoop van het woongedeelte een voldoende band had met de bedrijfsuitoefening om een keuze tot bedrijfsvermogen te rechtvaardigen. Het Hof achtte het woongedeelte verplicht privévermogen.

Bewijslastverdeling
De Hoge Raad heeft een andere mening wat betreft de verdeling van de bewijslast. Volgens de Hoge Raad is er sprake van een onjuiste bewijslastverdeling. Sinds het pand in eigendom is verkregen, wordt het aangemerkt als ondernemingsvermogen. Nu stelt de ondernemer dat het pand bij staking ten onrechte tot zijn ondernemingsvermogen wordt gerekend. Een redelijke verdeling van de stelplicht en de bewijslast vereist daarom de ondernemer nu bewijst dat het woongedeelte altijd al tot het ondernemingsvermogen behoorde.

De zaak is verwezen naar Hof Amsterdam.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug