Wet DBA: “Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn”

 

‘Ik verzoek den luisteraars om even rustig te gaan slapen. Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn’, aldus premier Colijn op 11 maart 1936. Een dergelijk advies werd recentelijk ook gedaan door staatssecretaris Wiebes met betrekking tot de Wet DBA: ‘Laten we vanaf nu ophouden met ingewikkeld doen en gewoon aan het werk gaan.’

Rustig slapen

‘Gaat u maar rustig slapen.’ Dat schijnt niet kort voor de Duitse inval in 1940 gezegd te zijn door premier Colijn. Bovendien was het kabinet Colijn V toen al (want in augustus 1939) afgetreden. Wat Colijn in een radiorede wel heeft gezegd (op 11 maart 1936 om precies te zijn, naar aanleiding van de bezetting van het Rijnland door Nazi-Duitsland) was het volgende: ‘Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.’ Maar het advies om toch vooral rustig te gaan slapen was een goeie oneliner, en daar gaat het toch om.

Verwerking Wet DBA verzoeken

Het advies om rustig te gaan slapen werd recentelijk ook gedaan door staatssecretaris Wiebes van Financiën: ‘Laten we vanaf nu ophouden met ingewikkeld doen en gewoon aan het werk gaan.’ De staatsecretaris reageerde op de problemen die zijn ontstaan bij de verwerking van de Wet DBA verzoeken. Een WOB-verzoek van MKB Belangen maakte duidelijk dat (stand per 1 augustus 2016) er van de ter beoordeling voorgelegde Wet DBA verzoeken 370 waren goedgekeurd, 1033 waren afgewezen, 814 (door verschillende oorzaken) niet meer beantwoord hoefden te worden, terwijl er nog bijna tweeduizend (1964) aanvragen in behandeling waren. Laat ik me genuanceerd uitdrukken: dat is weinig hoopgevend en reden tot zorg. Dat het inmiddels elf weken en niet de eerder toegezegde zes weken duurt voordat een modelovereenkomst is beoordeeld, kan dan ook geen verbazing wekken.

De meewerkstand

De staatssecretaris zegt de problemen zélf veroorzaakt te hebben (!) door de Belastingdienst te hebben opgedragen ‘om in de meewerkstand te gaan en met ondernemers samen te werken aan iets wat aan de wet voldoet’. Dat kost blijkbaar tijd. Wiebes zegt verder dat opdrachtgevers zich niet te druk moeten maken over details in hun overeenkomsten met zzp’ers. Immers, de fiscus is een heel redelijke partij. Ondernemers die te goeder trouw zijn zouden er samen met de fiscus wel uit moeten komen. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. De Boer vindt de berichten over ‘kopschuwe opdrachtgevers’ overdreven. Het is de Nederlandse variant op Angela Merkels mantra ‘Wir schaffen das’. Naast dit appèl op een vertrouwen in elkaar (althans in de fiscus) schuilt er nog een praktisch addertje onder het gras. Want, aldus Wiebes, als iedere ondernemer zijn eigen modelovereenkomst gaat maken om die vervolgens te laten beoordelen is dat voor de fiscus een veel te grote klus. Maar zo hadden we dat bij de invoering van de Wet DBA niet afgesproken meen ik mij te herinneren.

Vertrouwen

Wijs geworden door eerdere ervaringen wensen ondernemers – en gelet op het financiële belang daarvan is dat volkomen terecht, sterker nog zou het van lichtzinnigheid getuigen om dat niet te doen – zekerheid over de fiscale gevolgen van het inhuren van opdrachtnemers. Die zekerheid is er niet voor wie zijn vertrouwen slechts stelt in een op aan gezet knopje van de meewerkstand van de Belastingdienst. Eerdere procedures voor onder meer de VAR en de WID (Wet op de identificatieplicht), alsmede de mate van gedetailleerdheid van de gepubliceerde Wet DBA modellen hebben dat inmiddels overtuigend aangetoond. Kortom: vertrouwen is goed. Maar schriftelijke en ondertekende zekerheid vooraf is beter.

Veel beter.

* Deze column werd eerder gepubliceerd in de Rubriek Uitgelicht van Fiscaal Praktijkblad, 19 september 2016 nummer 15.

Klantendag

Wet DBA is één van de onderwerpen die besproken zullen worden tijdens het fiscale debat tussen mr. Sylvester Schenk en prof. dr. Peter Kavelaars op de Klantendag van 3 november.

Daarnaast wordt er op 13 december een seminar gehouden over de Wet DBA.

terug