Waardering van onderhanden werk: waar moet u op letten?

 

Waardering van onderhanden werk is een thema binnen de boekhouding dat niet altijd genoeg aandacht krijgt. Het is ook niet echt eenvoudig om een juiste waardering te maken. Het is niet slechts een commercieel waarderingsvraagstuk, ook fiscaal zijn er regels. Een korte bespreking van het thema onderhanden werk, waarbij ook de btw-aspecten aan bod komen.

Het belang van waarderen van onderhanden werk
Op 1 januari 2007 is artikel 3.29b Wet Inkomstenbelasting 2001 in het leven geroepen:

Lid 1: De waardering van onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk, dat is toe te rekenen aan dat onderhanden werk.
Lid 2: Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot onderhanden opdrachten.

De beschrijving van artikel 3.29b Wet IB 2001 is slechts één zin lang en biedt niet genoeg handvatten voor een juiste waardering van onderhanden werk. Daarvoor moet onderzoek worden gedaan in de literatuur en jurisprudentie. Waar het om gaat is dat de winst voortschrijdend genomen moet worden. Met andere woorden: als een project drie jaar duurt mag de winst niet pas aan het eind van het derde jaar verantwoord worden, want dat zou betekenen dat pas aan het eind van het derde jaar belasting betaald wordt. Dit vindt de Belastingdienst ongewenst.

Artikel 3.29b Wet IB 2001 geeft dus niet veel richting aan het waarderen van onderhanden werk, maar de Belastingdienst heeft wel met brancheorganisaties afspraken gemaakt over de waardering van onderhanden werk. Het doel van de afspraken is het verminderen van administratieve lasten voor bedrijven. In de ‘uitwerking waardering onderhanden werk‘ wordt niet alleen in grote lijnen uitgelegd hoe het waarderen van onderhanden werk moet gebeuren, maar ook staan er rekenvoorbeelden in ter verduidelijking.

Btw-aspecten
De btw-aspecten worden vaak nog vergeten. In de Wet op de Omzetbelasting 1968 zijn er geen speciale regels voor het waarderen van onderhanden werk opgenomen. Belangrijk om vast te stellen is wanneer de btw-schuld ontstaat zodat btw in rekening gebracht kan worden. Als de ondernemer een (deel)factuur stuurt naar de opdrachtgever moet al rekening worden gehouden met btw. Er kan niet het standpunt worden ingenomen dat de hele opdracht nog niet is afgerond en dat daarom geen btw in rekening wordt gebracht.

Nieuw themadossier Onderhanden werk
Gebleken is dat er veel vragen zijn wat betreft het waarderen van onderhanden werk. De redactie van FiscaalTotaal heeft daarom een nieuw themadossier geschreven, naast het themadossier is ook een cliëntendossier opgenomen en een checklist met aandachtspunten voor een juiste waardering van onderhanden werk.

 

U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft.
Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug