Vertrouwen in de toekomst

 

De plannen die met Prinsjesdag gepresenteerd waren, boden weinig inspiratie tot het schrijven van een column. Het demissionaire kabinet liet de belangrijkere onderwerpen over aan het volgende kabinet. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III worden nu wel rigoureuze plannen gepresenteerd onder het motto: ‘vertrouwen in de toekomst’.

Hypotheek

Het plan om de fiscale compensatie voor huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheeklening af te schaffen, leidt nu al tot veel commotie. En terecht, de afgelopen jaren zijn immers veel cliënten geadviseerd om hun hypotheeklening af te lossen. Het gegeven advies is nu achterhaald en niet meer te herstellen.

Ook de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek heeft onverwachte gevolgen voor veel cliënten. Er wordt weliswaar een compensatie geboden via aanpassing van het eigenwoningforfait, maar in bepaalde gevallen kan er desondanks een groot fiscaal nadeel ontstaan. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat het eigenwoningforfait de komende jaren weer geleidelijk verhoogd gaat worden.

Wet DBA

Onderwerpen die al lang op de plank lagen, worden door het nieuwe kabinet opnieuw opgepakt. Zoals de Wet DBA. Na afschaffing van de VAR, vorig jaar, is er bij zzp’ers grote onzekerheid ontstaan over hun fiscale status. De Wet DBA gaat nu ook weer van tafel. Daarvoor in de plaats komt een soort opdrachtgeversverklaring. Als adviseur biedt je je cliënten ondertussen graag meer zekerheid omtrent hun fiscale status. Het is nog maar de vraag of deze variant dit probleem gaat oplossen.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Het regeerakkoord heeft overigens ook consequenties voor een wet die dit jaar is doorgevoerd, te weten de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Voor veel klanten zijn allemaal ingewikkelde berekeningen gemaakt op basis waarvan mogelijk geadviseerd is om het pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. De toch wel forse wijzingen in met name het tarief van box 2, leidt mogelijk tot een hele andere uitkomst van deze berekeningen. Zeker als in box 3 meer aangesloten gaat worden bij het werkelijke rendement.

Onbetrouwbare partner

Het is op zich goed dat bepaalde regelingen aangepakt worden en er staan zeker ook goede plannen in het regeerakkoord, maar de overheid moet zich ook een betrouwbare partner tonen. Ook voor de adviseur is dit van groot belang. Klanten zijn het bestaansrecht voor ieder kantoor. Het is en blijft lastig om facturen te verkopen voor een advies dat na een jaar achterhaald is. Of waarvan je niet zeker weet of het gewenste doel ook bereikt wordt. De klant wil zekerheid en een gedegen advies. Die heeft weinig boodschap aan de wispelturigheid bij de overheid.

Natuurlijk 100% zekerheid heb je nooit, maar wat meer consistentie in de wet- en regelgeving is nodig voor echt vertrouwen in de toekomst.

terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.

  • Blijf gratis op de hoogte van het nieuws en de achtergronden in uw vakgebied.
  • Praktische kennisdocumenten en slimme rekentools voor het beste advies aan uw klanten.
  • Verdiep uw kennis en haal meer uit de producten van Nextens.
  • Ontvang onze gratis nieuwsbrief