Profetie over de btw-punten op Prinsjesdag

 

Vol spanning wacht menig fiscalist de derde dinsdag van september af. De dag waarop bekend wordt gemaakt hoe fiscaal 2018 eruit komt te zien. Gedurende het jaar is her en der een tipje van de sluier opgelicht. Ik ben een zoektocht gestart naar deze ‘tipjes’ om te kunnen voorspellen wat de btw-wereld kan verwachten op Prinsjesdag.

Prinsjesdag 2015 koffer

Landbouwregeling

Op grond van de landbouwregeling is de landbouwproducent geen btw verschuldigd over zijn ‘agrarische prestaties’. Verder hoeft een landbouwproducent ook geen btw-administratie bij te houden. Keerzijde is wel dat de landbouwproducent bij toepassing van deze regeling geen recht op aftrek van voorbelasting heeft.

In de miljoenennota 2017 is vermeld dat de landbouwregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Het afschaffen van deze regeling zal in de praktijk niet heel veel teweeg brengen. Mijn ervaring is namelijk dat de meeste landbouwproducenten de normale btw-regels toepassen om wel recht op aftrek van voorbelasting te hebben. Ik verwacht dan ook wel dat de afschaffing per 1 januari 2018 op Prinsjesdag zal worden aangekondigd.

Kostbare diensten

In 2005 is een wetsvoorstel ingediend met wijzigingen voor de Wet op de omzetbelasting (OB). Eén van de voorstellen hierin betreft de invoering van een herzieningsregeling voor kostbare diensten. Kostbare diensten zijn diensten die aan een ondernemer worden verricht en voor langere periode door de ondernemer worden gebruikt. Deze diensten worden voor de winstbelasting veelal geactiveerd.

De regeling houdt kort gezegd in dat de aftrek van deze diensten niet definitief wordt bepaald in het jaar van gebruik maar dit wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. Voor diensten met betrekking tot roerende zaken zal een termijn gaan gelden van vijf jaar en voor diensten met betrekking tot onroerende zaken zal een termijn van tien jaar gaan gelden.

Verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen ook van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A en/of UV-B filter.

Staatssecretaris Wiebes is niet zo blij met deze uitkomst en heeft daarom voorgesteld om de toepassing van het verlaagde btw-tarief op geneesmiddelen te beperken. Op dit moment wordt voor de definitie van het begrip geneesmiddel aangesloten bij de Geneesmiddelenwet. Het voorstel is om per 1 januari 2018 aan te sluiten bij geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend als bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Gezien de impact die deze maatregel heeft en het belang hiervan, verwacht ik dat deze wijziging zal worden aangekondigd op Prinsjesdag en in werking zal treden op 1 januari 2018.

Op de derde dinsdag van september zal blijken of ik over de juiste profetische gaven beschik.

Webinar Prinsjesdag

Woensdag 20 september om 15.00 uur organiseert Nextens een gratis Prinsjesdag webinar. Meteen de dag na Prinsjesdag benoemt mr. Sylvester Schenk, directeur Fiscale zaken bij Register Belastingadviseurs (RB), de belangrijkste punten uit de miljoenennota en welke impact het heeft op uw werkproces. Schrijf u nu in >>

terug