Ouder die kinderalimentatie betaalt vist vanaf 2015 dubbel achter het net

 

Het aantal kindregelingen vanaf 2015 behoorlijk beperkt. Waren er in 2014 nog 11 kindregelingen, vanaf het nieuwe jaar zijn dat er nog maar 4: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen.

Verhoging kindgebonden budget
Ter compensatie van het verdwijnen van bepaalde kindregelingen verandert het kindgebonden budget op een aantal punten. Zo wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar, omdat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting komt te vervallen.

Verdwijnen aftrek levensonderhoud kinderen
Een regeling die verdwijnt, is de aftrek voor levensonderhoud van kinderen. Ouders met kinderen jonger dan 21 jaar kunnen in 2014 nog aanspraak maken op deze aftrekpost indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de betalende ouder geen recht heeft op kinderbijslag. De aftrekpost kan, afhankelijk van de leeftijd van het kind, oplopen van € 205 tot € 750 per kwartaal. Voor de alimentatiebetaler kan dit op jaarbasis derhalve een belastingvoordeel opleveren van maximaal € 1.560. Vanaf 2015 komt deze aftrek geheel te vervallen en wordt niet gecompenseerd door een andere regeling.

Compensatie voor vervallen aftrek
Naar mijn mening dient de ouder die kinderalimentatie betaalt en geen kinderbijslag ontvangt, gecompenseerd te worden voor het verdwijnen van de aftrek voor levensonderhoud kinderen. Deze ouder zal namelijk vanaf 2015 op geen enkele wijze meer tegemoet worden gekomen in de kosten die hij of zij maakt voor de kinderen. Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan immers kindgebonden budget krijgen. Degene die de kinderbijslag ontvangt, zal vanaf 2015 dus wel (deels) gecompenseerd worden voor het wegvallen van bepaalde kindregelingen door een verhoging van het kindgebonden budget, terwijl de alimentatiebetaler met lege handen staat. Ik ben van mening dat deze ongelijkheid moet worden opgeheven.

Nieuwe berekening kinderalimentatie
Als ‘oplossing’ wordt voorgedragen om met de ex-partner nieuwe afspraken over de kinderalimentatie te maken. Door de Raad voor de Rechtspraak zijn aanbevelingen gedaan hoe hier praktisch mee om kan worden gegaan. Maar wat als de ex-partner niet bereid is hieraan mee te werken? In dat geval zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt.

Het is goed te beseffen dat per 1 januari en 1 april 2013 de normen voor de berekening van de kinderalimentatie zijn gewijzigd, waarmee bij het vaststellen van de nieuwe alimentatiebedragen rekening moet worden gehouden. Dit kan voor de alimentatiebetaler gunstig uitpakken. De te betalen kinderalimentatie kan daarentegen ook hoger uitvallen, bijvoorbeeld indien het inkomen ten opzichte van de oude situatie is gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk dat de correctie als gevolg van het vervallen van de aftrek voor levensonderhoud van kinderen niet daadwerkelijk tot een vermindering van het alimentatiebedrag leidt. Bovendien zullen in de meeste gevallen (hoge) advocaatkosten moeten worden betaald voor de begeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie van de alimentatiebetaler is het dus nog maar de vraag of de gang naar de rechter een verstandige keuze is.

De auteur drs. J. Zwarthoed-Tol is als belastingadviseur werkzaam bij Contaxus Belastingadviseurs te Volendam

 

 

Discussie (2)

Bekijken en participeren
Avatar
Zandsteeg
Jaap De bijstand voor allenstaande ouders wordt lager. Ongeveer € 912 per maand
Avatar
Snippe
De alleenstaande ouderkorting werd verrekend met de ontvangen bijstandsuitkering. Wie kan mij vertellen hoe de gemeentes met de kortingen gaan doen. G.A.Snippe.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug

Ja, ik wil het fiscale nieuws van Nextens lezen

Blijf op de hoogte. Registreer nu gratis voor Nextens Selectie.

  • Blijf gratis op de hoogte van het nieuws en de achtergronden in uw vakgebied.
  • Praktische kennisdocumenten en slimme rekentools voor het beste advies aan uw klanten.
  • Verdiep uw kennis en haal meer uit de producten van Nextens.
  • Ontvang onze gratis nieuwsbrief