Nieuwe goedkeuring ter stimulering van (semi-)elektrische leaseauto’s

 

Het beleid voor reiskostenvergoedingen en de behandeling van privégebruik van een auto van de zaak is geactualiseerd in het besluit van 30 januari 2015, nr. BLKB2015-0106M. Er is zowel voor de loonbelasting als de inkomstenbelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen.

auto van de zaak autodealer

Stroomvoorziening voor een (semi-)elektrische auto (laadpaal)
De behandeling van een ter beschikking gestelde elektrische of hybride auto was wel duidelijk maar blijkbaar was onvoldoende duidelijk hoe het zat met de laadpaal voor die auto. De laadpaal maakt namelijk geen deel uit van de catalogusprijs. Onduidelijkheid over de fiscale aspecten van het laten plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van de werknemer zou de overgang naar elektrisch rijden kunnen ontmoedigen. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi) elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Het plaatsen van de laadpaal heeft geen afzonderlijke gevolgen voor de vaststelling van het loon en daarmee de loonheffingen. In geval van een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, wordt de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikerskosten van de auto die door middel van de bijtelling in de loonheffing worden betrokken. De goedkeuring geldt ook voor bijbehorende kosten (benodigde aanpassingen) en het vergoeden van het plaatsen maar staat los van de benodigde elektriciteit.

De goedkeuring is ook van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in zijn onderneming een (semi-)elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort. Dit heeft tot gevolg dat bij privégebruik de laadpaal deel uitmaakt van de terbeschikkingstelling van de auto.

Vergoeding voor gebruik privéauto
Het plaatsen van een laadpaal voor de privéauto (en een eventuele vergoeding voor de stroomkosten) wordt geacht te zijn verwerkt in de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer. Dergelijke kosten gaan dus feitelijk ten koste van de vergoedingsruimte en het gebruik van een milieuvriendelijke privéauto wordt dus (ten onrechte?) niet gestimuleerd.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug